Aftrekbaar schenken aan cultuur

Giften die u doet aan goede doelen zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat het goede doel door de Belastingdienst is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Is een ANBI een instelling die actief is op cultureel gebied, dan kan deze op verzoek de status van culturele ANBI krijgen. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of het goede doel waaraan uw wilt schenken kwalificeert als een culturele ANBI. Indien de ANBI kwalificeert als een culturele ANBI, dan mag u uw gift in uw aangifte verhogen met een multiplier van 125%. Dit geldt voor giften tot maximaal € 5000,- per jaar. Dit levert u een extra aftrekpost op van maximaal € 1,250,-.

Tip
Controleer voordat u een gift doet of het goede doel is aangemerkt als een culturele ANBI.

Delen