Alle hens aan dek

Aan de start van het DICA-congres gisteren in Amsterdam mocht minister Bruno Bruins (VWS, medische zorg) het jaarbericht van DICA in ontvangst nemen. In zijn aansluitende korte dankwoord ging hij in op het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg dat al is gesloten en de hoofdlijnenakkoorden die nog volgen. Hij zei bij de afsluiting van dat eerste hoofdlijnenakkoord bij de medisch specialisten een grote bereidheid te hebben geconstateerd om bij te dragen aan een ontwikkeling die ervoor zorgt dat de kosten van de gezondheidszorg worden beteugeld.

Hoofdlijnenakkoorden zijn niet louter te beschouwen als prijsafspraken met het veld

Tegelijkertijd zei hij wel hoofdlijnenakkoorden niet louter te beschouwen als prijsafspraken met het veld. Terecht natuurlijk, want het gaat ook om essentiële zaken als: zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden, overbodige regels voorkomen en de arbeidsmarktproblematiek adresseren. In die zin zijn de hoofdlijnenakkoorden dus meer te beschouwen als een werkagenda, waarbij het alle hens aan dek is om de vastgelegde doelen te realiseren.

Bij de huisartsen klonk na het bekendmaken van het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg meteen het geluid dat de doelstellingen daaruit onmogelijk te realiseren zijn als met de huisartsen niet wordt gekomen tot een akkoord dat voor deze beroepsgroep een uitnodiging vormt om ook vanuit hun zijde de bijdrage te leveren die wordt verwacht. Laten we er echter vanuit gaan dat ook zij oog hebben voor het feit dat zo’n akkoord minder gaat over hun eigen belangen dan over het grotere belang waarom het allemaal te doen is.

Delen