‘Alles in het belang van de leden’

VvAA-verenigingsdirecteur Edwin Brugman: ‘Ik heb het hart op de tong’

Sinds een aantal maanden heeft Vereniging VvAA in de persoon van Edwin Brugman weer een directeur. Wie is hij? Wat gaat hij doen en wat wil hij bereiken? “Een situatie waarin de zorgprofessional weer tijd heeft voor de patiënt.”

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Pander & Pander

Met Edwin Brugman (49) haalt het bestuur van Vereniging VvAA iemand binnen die zegt wat hij denkt. In interviews, columns en op social media. “Ik heb het hart op de tong”, weet hij van zichzelf. “Ik zie onrechtvaardige dingen gebeuren in de zorg en erger me aan het feit dat zorgprofessionals vaak negatief worden neergezet door verschillende partijen. Of het nu gaat om een vermeend gebrek aan kwaliteit of om de hoge kosten in de zorg. Terwijl veel beweringen en zelfs maatregelen zijn gebaseerd op onjuiste of selectieve informatie. Het beeld dat daardoor ontstaat, schaadt de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt. Daarmee is het kwalijk voor de hele maatschappij.”

Om dat beeld te veranderen, neemt Brugman in 2014 namens VvAA het initiatief, samen met De Argumentenfabriek en de Erasmus Universiteit, om een boek te maken. In Zó werkt de zorg in Nederland zetten zij objectieve feiten over de zorg op een rij. Afgelopen maand is het boek uitgebouwd tot een onafhankelijk platform, gesteund door dertien partners. Er is een app beschikbaar gekomen en een eerste verdiepende special, Zó werkt de huisartsenzorg. Brugman: “Het platform overstijgt de agenda’s van alle deelnemende partners. Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om op één centrale plek betrouwbare informatie over de zorg te ontsluiten.”

‘Ik heb door eigen ervaringen veel waardering gekregen voor zorgverleners’

Brugman is bij toeval in de zorg beland. Een zorgopleiding heeft hij nooit overwogen, maar de sector heeft hem wel altijd geboeid. Al op jonge leeftijd leert hij de medische wereld kennen als zijn moeder ernstig ziek wordt. “Ik weet niet beter dan dat we in het ziekenhuis waren of dat de dokter bij ons thuis was.” Ook zelf krijgt hij qua gezondheid het nodige voor de kiezen. “Ik heb daardoor veel waardering gekregen voor zorgverleners.”

Adviseren en ondernemen

Zijn moeder overlijdt als Brugman acht jaar is. Op zijn zeventiende gaat hij uit huis. Dan moet hij het in zijn eentje zien te rooien. Dat betekent: overdag geld verdienen en ’s avonds studeren. “Adviseren en ondernemen, dat heb ik altijd het liefst gedaan.” In 1996 komen die twee bij elkaar wanneer hij partner wordt bij een advieskantoor dat zorgverleners en -instellingen adviseert.

Omdat er qua dienstverlening de nodige overlap is tussen zijn bedrijf en VvAA, raken beide partijen met
elkaar in gesprek. Het resulteert in 2005 in een samenwerking. In 2008 neemt VvAA het belang van Brugman over. Wel blijft hij op interim-basis werkzaam voor VvAA. Hij helpt VvAA Opleidingen en de Academie voor Medisch Specialisten op te zetten en legt samen met de directie van VvAA de basis voor de netwerkstrategie.

In 2010 mondt dat uit in een formele functie: Brugman wordt directeur Kennismanagement en Netwerken. In die functie draagt hij bij aan de ambitie van VvAA om zich steeds steviger te profileren als ledenorganisatie. Dat uit zich in een meer uitgesproken maatschappelijke positie, waarbij de organisatie in toenemende mate actuele, beroepsgroepoverstijgende thema’s adresseert die de leden raken. “VvAA ís van de leden, ik ben in dienst van de leden. Alles wat we doen, doen we in het belang van de leden. Dat betekent ook dat we voor hen moeten opkomen als dat nodig is. We hebben immers een unieke positie; ruim 120.000 zorgprofessionals kunnen via VvAA hun stem laten horen.”

Onder leiding van Brugman brengt VvAA rapporten uit over het vertrouwen van zorgverleners in de NZa en over de rol van zorgverzekeraars. VvAA steunt de beweging Het Roer Moet Om en maakt zich onder meer sterk voor het behoud van de vrije artsenkeuze en het medisch beroepsgeheim.

Onderhandelingstafel

Door zich actief in het debat rond dergelijke thema’s te mengen, willen Brugman en VvAA ook de beroepsorganisaties ondersteunen en faciliteren. “Om de positie van onze gezamenlijke leden te versterken”, geeft Brugman aan. “Beroepsorganisaties zitten aan de onderhandelingstafel, waardoor zij niet altijd op alle punten commentaar kunnen geven. VvAA zit niet aan die tafel en kan dat dus wel.”

VvAA in unieke positie om commentaar op debat rond de zorg te leveren

Omdat die rol goed past bij Vereniging VvAA vraagt het verenigingsbestuur Brugman eerder dit jaar om directeur van de Vereniging te worden. Eerst twijfelt hij. “Het was niet per se mijn ambitie.” Maar de uitdaging trekt hem. “We willen in nauw contact met onze leden en de andere stakeholders kijken hoe we de positie van de leden kunnen verbeteren. Neem de administratieve lastendruk. Die moet echt omlaag. Zorgprofessionals worden bedolven onder regels die hen afhouden van aandacht voor de patiënt. Samen met Het Roer Moet Om zetten we dat op de kaart. We hebben een denktank opgezet die de aanzet moet leveren tot het schrappen en verbeteren van regels. En zo zijn er meer voorbeelden. Zorgprofessionals moeten betrokken worden bij preventie en innovatie. De kleinschaligheid in de zorg moet blijven bestaan en misschien wel worden uitgebouwd; dat zou zo maar het antwoord kunnen zijn op de kwaliteitswens en de hoge kosten in de zorg. Als VvAA willen we bijdragen aan een situatie waarin de zorgprofessional weer tijd heeft voor de patiënt.”

En zal Brugman dat op dezelfde manier blijven doen, met het hart op de tong? “Ik denk dat dat inmiddels minder nodig is. Dat men al beter naar VvAA en daarmee naar de zorgverleners luistert. Mede omdat we de afgelopen jaren met steeds meer partijen zijn gaan samenwerken voor het hogere doel. Maar als het in het heetst van de strijd nodig is om iets stevig te zeggen, dan laat ik dat niet na. Ik zal mezelf blijven. En scherp zijn als dat het belang van de leden dient.”

Delen