Miranda Hendriks (VvAA) in Raad van Toezicht St Jansdal

Miranda Hendriks, Chief Financial & Risk Officer (CFRO) en hoofddirectielid bij VvAA, is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

Binnen de Raad van Toezicht (RvT) zal zij ook zitting hebben in het Audit en Risk Committee, waar zij toezicht houdt op de jaarlijkse financiële verslaglegging van het ziekenhuis. Deze nevenfunctie vervult zij naast haar functie als lid van de hoofddirectie van VvAA.

Hendriks: “Ik zie ernaar uit om vanuit de toezichtrol samen met de andere RvT-leden een bijdrage te kunnen leveren aan goede zorg. St Jansdal is een regionaal ziekenhuis met een mooi profiel en, zoals ik in de selectieprocedure heb kunnen ervaren, zeer betrokken en gedreven zorgprofessionals. Ook St Jansdal gaat een uitdagende tijd tegemoet met een sterk toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie en de executie van de bouwplannen. Ik lever hier vanuit mijn expertise graag een bijdrage aan.”

Het ziekenhuis St Jansdal heeft vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

Delen