Arts en Auto papieren erfgoed

erfgoed / Bewaarfunctie Arts en Auto

Het ledenmagazine Arts en Auto behoort sinds kort officieel tot het Nederlands papieren erfgoed.

Vanaf halverwege het jaar 2023 zullen daarom alle – dus ook de historische – edities digitaal beschikbaar komen. De KB | Nationale bibliotheek van Nederland, vooral bekend als Koninklijke Bibliotheek, zorgt voor de digitalisering. Daartoe is subsidie ontvangen van Metamorfoze; het Nationaal Programma voor behoud van het papieren erfgoed.

Bewaarfunctie

Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In het programma – gestart in 2011 – gaat het om conservering van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken: papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of Nederlandstalig zijn en een bewaarfunctie hebben. Arts en Auto behoort nu ook tot deze selectie.

Het eerste nummer van Arts en Auto verscheen op 5 januari 1935, ruim tien jaar na de oprichting van VvAA. Destijds nog met de ondertitel Officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten.

Vanaf halverwege 2023 dus online beschikbaar via delpher.nl.

Delen