Automerk

Annemarie Steinfort is verpleegkundige spoedeisende hulp bij Medisch Centrum Leeuwarden.

Tijdens de opname-anamnese van mijn zoon Jort vraagt de arts naar zijn huidige medicatie. Jort heeft inmiddels een behoorlijke lijst en hapert een beetje bij het opnoemen. Waarop de arts opmerkt, dat iedere patiënt wél weet in wat voor auto hij rijdt, maar zijn eigen medicatie niet weet.

Ik merkte aan Jort dat die opmerking prikkelde. Mijn zoon Jort is 21 jaar als hij te horen krijgt dat hij kanker heeft. Jong en kanker, een oneerlijke combinatie. Hij zal langdurig en intensief behandeld moeten worden op de hematologie-afdeling van het UMCG.

Plotseling sta ik als SEH-verpleegkundige aan de andere kant van de zorg. Moeder van een kind met kanker. Een nieuwe rol waar je je niet op voor kunt bereiden, het overkomt je. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik me niet met verpleegkundige zaken zal bemoeien gedurende dit traject.

Maar dat blijkt een moeilijke opgave. We willen alles weten, het hoe, wat en waarom. Duidelijk uitleg over het behandelplan. En dát krijg je in het UMCG. Jort werd vanaf het begin af aan mede-eigenaar van zijn ingewikkelde behandelingsplan en kreeg duidelijk de opdracht om mee op te letten. Hij kreeg linken naar websites van zijn vorm van kanker waar allerlei informatie op te vinden was.

Deze nieuwe rol was voor Jort in het begin erg wennen, hij is als student commerciële economie totaal onbekend met de medische wereld. Maar de automerk-vraag had hem uitgedaagd. Bij de volgende opname ratelde hij al zijn medicatie en ins en outs over zijn behandelplan op. De co-assistent, amper ouder dan hem, vroeg plotseling: “studeer je geneeskunde?” Nee, zei Jort. Hij: “Je praat als een derdejaars geneeskunde student”.

Ik ben bestuurslid van de verpleegkundige adviesraad en hier komen regelmatig thema’s als patiënt-en familieparticipatie en verpleegkundig leiderschap op tafel. Het belang hiervan heb ik nu zelf ervaren. Het draagt zeker bij tot kwaliteit van zorg! In ons geval bijvoorbeeld oplettendheid bij het op tijd stoppen van Fraxiparine voor een lumbaalpunctie, zodat dit doorgang kon hebben. Als zorgverleners kun je leiderschap tonen door de patiënt en familie actief te betrekken bij zijn behandeling. Stel gerust de automerk-vraag!

Delen