Barbie is geen attractie

Veel verontwaardigde reacties op social media in antwoord op het bericht dat onbevoegden in het HagaZiekenhuis het medisch dossier van reality-ster Barbie (Samantha de Jong) zouden hebben ingezien. Terecht natuurlijk, want zoals V&VN stelt is het schenden van de privacy van patiënten onaanvaardbaar. En Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland heeft gelijk als ze stelt dat het daarbij niet mag uitmaken of het om een BN’er gaat, maar dat de privacy van iedere Nederlander die zorg nodig heeft gewaarborgd moet zijn.

De vraag is natuurlijk welke gevolgen deze privacy-schending dient te hebben. In de eerste reacties klonk al de roep door om strengere toegangslogs, om te voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren. Het is de vraag hoe nuttig dat is.

Alles dichttimmeren met regels en extra beveiliging is niet per se de meest waardevolle reactie

Elco Brinkman was in 2008 voorzitter van Nictiz toen ik hem interviewde voor Arts en Auto. In dat gesprek kwam ook het privacyvraagstuk ter sprake en hij zei daarin: “Natuurlijk moet de privacy goed geregeld zijn, maar we moeten daarin niet doorschieten. Als er eens een boef langskomt die gegevens steelt, dan pakken we die wel.” Wijze woorden vond ik toen, en vind ik ook nu nog steeds. Alles dichttimmeren met regels en extra beveiliging en toezicht is een typisch Haagse reactie, maar niet per se de meest waardevolle.

Het ziekenhuis laat weten al gedragsregels te hebben om de privacy van patiënten te waarborgen. Die zouden moeten volstaan. De kern zit in bewustwording bij de medewerkers van het feit dat die bestaan omdat de patiënt geen attractie is. Voor wie dat niet kan accepteren en tóch over de schreef gaat, is ontslag op staande voet de enig juiste consequentie. Het is bovendien de beste leerschool voor anderen, die ook moeite hebben om hun nieuwsgierigheid te bedwingen.

Delen