Bart Janknegt nieuwe voorzitter hoofddirectie VvAA Groep

Bart Janknegt (50) wordt op 12 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie van VvAA Groep. Hij volgt Kees Brouwer (64) op die met pensioen gaat en sinds 2016 aan het roer stond van VvAA Groep.

Daarnaast voert VvAA een bestuurlijke aanpassing door en wordt de functie van Chief Financial & Risk Officer (CFRO) aan de hoofddirectie toegevoegd. Totdat de functie van CFRO definitief is ingevuld neemt de huidige financieel directeur a.i. Menno Harkema deze rol vanaf 21 april tijdelijk waar. Samen met Freek Roelofs, reeds lid van de hoofddirectie, bestaat de nieuwe hoofddirectie uit drie personen die de bedrijfsonderdelen van VvAA rechtstreeks aansturen.

Van verzekeraar naar integrale dienstverlener

Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen VvAA: “Met de nieuwe samenstelling van de hoofddirectie gaat VvAA een nieuwe fase in. Onder leiding van Kees Brouwer is een zeer belangrijke transitie in gang gezet van verzekeraar naar integrale dienstverlener en is VvAA klaar voor de toekomst. Tijdens zijn voorzitterschap van de hoofddirectie werd VvAA als de stem en steun van zorgverleners stevig op de kaart gezet. We laten de stem van onze leden horen als het gaat om belangrijke, beroepsgroepoverschrijdende ontwikkelingen in het zorgveld. We ondersteunen hen met een divers individueel aanbod van producten en diensten. Zo kunnen zij zich richten op hun primaire taak: uitstekende zorg bieden.We zijn blij met de benoeming van Bart Janknegt. Hij kent de dynamiek van de markt en met zijn leiderschapskwaliteiten en bewezen ervaring met diverse expertisegebieden kunnen we het VvAA-aanbod en onze service verder verbreden en doorontwikkelen.”

Versterken collectief, verbreden aanbod

Bart Janknegt: “Ik dank Kees Brouwer voor zijn belangrijke bijdrage aan de transitie en wendbaarheid van VvAA.  Ik kijk er naar uit hier op voort te bouwen en samen met mijn collega’s, onze leden en andere belangrijke partners dit krachtige collectief verder te versterken. Al bijna 100 jaar ondersteunt VvAA vanuit onderlinge solidariteit zorgverleners met maatwerk diensten op financieel, juridisch en bedrijfsmatig vlak. Mijn focus: we blijven leden ontzorgen. Enerzijds door een breed scala aan relevante en innovatieve diensten van goede kwaliteit te blijven bieden met een persoonlijke service. Anderzijds door het bij elkaar brengen van zorgverleners en het nog krachtiger maken van het collectief.”

Voor meer informatie, zie vvaa.nl

Delen