Beheerd indexbeleggen met VvAA

VvAA biedt samen met Think ETF Asset Management de mogelijkheid te beleggen met VvAA beheerd indexbeleggen. Deze transparante vorm van beleggen met lage kosten en brede risicospreiding is exclusief voor leden van VvAA. 

Tekst: Martijn Reinink

VvAA achtte het noodzakelijk dat er voor haar leden een ‘goed en betrouwbaar aanbod’ zou komen op het gebied van vermogensbeheer. “Onder meer door de pensioen-aftopping moeten zorgprofessionals meer dan ooit stilstaan bij de financiële toekomst”, zegt Anja Hennink, vermogensbeheerder van VvAA beheerd indexbeleggen. “Wie vermogen opbouwt op een spaarrekening, gaat er met de huidige spaarrentes op achteruit, als we rekening houden met inflatie en vermogensbelasting. Wie voldoende tijd heeft en kans wil maken zijn vermogen te laten groeien, kan beleggen als een serieuze optie overwegen.”

De zorgprofessional kan dat zelf doen, maar de meesten hebben daar de tijd niet voor. Zij kiezen voor vermogensbeheer. Hennink waarschuwt: “Bij veel vermogensbeheerders zijn de risico’s in de portefeuille onvoldoende helder, is men niet transparant en rekent men hoge en vaak niet zichtbare kosten. En 1 procent extra kosten kan over een periode van dertig jaar tot 40 procent minder vermogensgroei leiden. Dat vindt VvAA onacceptabel.”

Geen omkijken

In de zoektocht naar een geschikt beleggingsalternatief is VvAA in gesprek gegaan met leden. “Daarin kwam naar voren dat zij geen omkijken willen hebben naar de beleggingen”, zegtHennink. “Men wil het aanbod begrijpen en hecht grote waarde aan transparantie en lage kosten.” Geënt op die punten is VvAA beheerd indexbeleggen ontstaan, in samenwerking met Think ETF Asset Management, de aanbieder van de dienstverlening.

Hennink legt uit: “VvAA is bij Think uitgekomen omdat zij net als VvAA naar risico’s kijken en de risico’s die uit te bannen zijn, ook uitgebannen hebben. Think is de vermogensbeheerder. Het contact met de klant is uitbesteed aan VvAA. Vanuit VvAA beheerd indexbeleggen gaan wij het gesprek aan met de klant. Op basis van de persoonlijke situatie en voorkeuren maken we een persoonlijk plan, dat we één keer per jaar evalueren.”

Meer informatie: vvaa.nl/indexbeleggen of via 030 247 43 21/vermogensbeheer@vvaa.nl.

De klant krijgt van VvAA beheerd indexbeleggen een voorstel om te gaan beleggen in een van de vijf standaard beleggingsprofielen, van zeer offensief tot defensief, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van indextrackers. Dit zijn passief beheerde fondsen waarbij de gekozen index wordt gevolgd. Bij actief beleggen wordt ingezet op het verslaan van de index. Hennink: “Uit onderzoeken blijkt dat op langere termijn vrijwel geen enkele fonds-beheerder met actief beleggen stelselmatig een beter resultaat behaalt dan de markt. Bovendien is passief beleggen goedkoper. Dure analisten en onderzoek zijn overbodig en er worden minder transactiekosten gemaakt.” VvAA-leden met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 50.000,- kunnen gebruikmaken van VvAA beheerd indexbeleggen.

Delen