Bezwaar tegen aangepaste polis Yarden

Wie afgelopen zomer bericht kreeg van Yarden dat de polisvoorwaarden van de natura-uitvaartverzekering worden beperkt, doet er verstandig aan bezwaar aan te tekenen. Voor de zekerheid, zegt Terence Woods, juridisch adviseur van VvAA.

Tekst: Martijn Reinink Beeld: Shutterstock

Afgelopen juli hebben 380.000 Yarden-klanten met een naturapolis een brief ontvangen, waarin Yarden laat weten de polisvoorwaarden van deze verzekering te gaan beperken vanwege financiële problemen. Dit betekent dat verzekerden/nabestaanden vanaf 1 januari 2020 waarschijnlijk moeten gaan bijbetalen voor de uitvaart. Waar eerst alle afgesproken diensten werden vergoed, geldt voortaan namelijk een maximumbedrag.

Verscheidene VvAA-leden met zo’n Yarden-verzekering klopten de voorbije periode aan bij de Juridische Helpdesk van VvAA. “Zij vroegen zich af of dit zo maar mocht en zo ja, of ze er iets tegen konden doen”, vertelt Terence Woods. Maar de juridisch adviseur moest deze leden teleurstellen. “Een dreigend faillissement lijkt een deugdelijke onderbouwing om eenzijdig de polisvoorwaarden te wijzigen. Helemaal omdat de wijziging plaatsvindt in opdracht van De Nederlandsche Bank.” Er zit voor deze verzekerden dus niets anders op dan de aangepaste voorwaarden te accepteren. Woods: “Je kunt de polis wel afkopen, maar de afkoopwaarde is lager dan de verzekerde waarde, waardoor het financieel aantrekkelijker is om de polis aan te houden.”

Desondanks adviseert Woods deze Yarden-klanten wel om bezwaar te maken. “In 2007 wilde Yarden ook de polisvoorwaarden wijzigen, maar toen werden ze teruggefloten door het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening, red.). Verzekerden mochten hun naturapolis houden, zonder kostenplafond, maar dat gold alleen voor klanten die konden aantonen dat ze bezwaar hadden aangetekend.” De kans dat dit zich nu herhaalt, acht Woods klein, maar met deze uitspraak in het achterhoofd zou hij voor de zekerheid toch een brief of e-mail sturen. “Op de website van Radar staat een handige voorbeeldbrief. Het bezwaar hoeft niet uitgebreid te zijn. Zolang er maar duidelijk in staat dat u het niet eens bent met de gewijzigde polisvoorwaarden en daarom de natura-uitvaartverzekering zoals overeengekomen, wenst te behouden. Wie dat naar Yarden stuurt, is in elk geval gedekt, mocht het toch nog tot een procedure komen.”

Delen