Boeien en binden

In vier jaar tijd een kwart minder uitval en ongewenste uitstroom van zorgmedewerkers. Het is een forse ambitie van Stichting IZZ, Coöperatie PGGM en FWG, met hun preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn.

Terecht stellen de onderzoekers dat de aandacht vooral gaat naar de instroom, maar dat dit slechts een deel van de oplossing voor de nu bestaande personeelsproblematiek is. De berichtgeving over onboarding liet recent zien hoe snel na de start van de nieuwe baan het al kan misgaan. Als mensen niet goed worden ingewerkt, haken ze af.

Interessant is dat de drie onderzoekspartijen nu op basis van data-analyse de bestaande kennis over vertrek en uitval van medewerkers in zorg en welzijn bij elkaar gaan brengen. Het is te hopen dat dit inderdaad zal leiden tot de ‘nieuwe knoppen om aan te draaien’ die Astrid Westerbeek (FWG) hiervan verwacht. Al is het wel de vraag in hoeverre het echt nieuwe knoppen zullen zijn. Veel van de redenen voor het vertrek en uitval zijn immers al bekend. Werkdruk bijvoorbeeld en (niet-marktconforme) beloning. Maar een belangrijk aspect is ook dat de werkinhoud moet blijven boeien.

Van de ene naar de andere baan overstappen, en desgewenst ook weer terugkeren

Wat dit laatste betreft kan de aanpak die zorgaanbieders in Rivierenland nu kiezen wel eens interessant blijken te zijn. Door als één werkgever op te treden, bieden ze medewerkers de ruimte om op het moment dat ze daaraan behoefte hebben, van de ene naar de andere baan over te stappen, en desgewenst ook weer terug te keren. Als ze hiermee voor de zorg worden behouden op het moment dat ze wat anders willen gaan doen, is veel gewonnen.

Delen