Boek – En altijd maar verlangen

De ouders van journalist Frénk van der Linden (1957) wisselden in de veertig jaren die volgden op hun bittere scheiding geen woord meer met elkaar. Toen zij beiden waren overleden, dacht Van der Linden het boek te kunnen sluiten – maar er kwam juist een boek bij.

In innige en indringende brieven stelt hij in En altijd maar verlangen – de liefdesoorlog van mijn ouders, vragen die hij, volgens velen nota bene één van ’s lands beste interviewers, zijn ouders nooit durfde te stellen. Vragen over liefde, haat en onvervulde verlangens. 

De teloorgang van de onmogelijke liefde tussen zijn vader en moeder, en de onderhuidse voortzetting ervan 

– zelfs tot de dood aan toe – dwingen Van der Linden tot het heroverwegen van oordelen en gevoelens ten opzichte van zijn ouders. Zin voor zin ontleedt hij in dit boek een worsteling die voor iedereen herkenbaar is: wat maakt dat het verleden verkleurt naarmate ons leven vooruitgaat?

En altijd maar verlangende liefdesoorlog van mijn ouders – Frénk van der Linden, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Delen