Boek – Springtij

Afgelopen zomer mocht Tsead Bruinja (1974) als Dichter des Vaderlands op uitnodiging van de Pompestichting met tbs’ers en hun behandelaars spreken. Het werden openhartige gesprekken over hun jeugd, hun leven in de kliniek en de problemen waar ze tegen aanlopen.

Op basis van deze gesprekken schreef Bruinja teksten die hij omschrijft als documentairepoëzie. In Springtij komen de mensen die we ter beschikking stellen aan de staat zelf aan het woord, in hun eigen taal. Mensen die een vreselijk delict hebben begaan, maar ook mannen en vrouwen met wie we verlangens, dromen en ambities delen.

Tsead Bruinja studeerde Engels en Fries aan de RU Groningen. Hij debuteerde in 2000 met de Friestalige dichtbundel De wizers yn it read. In 2003 verscheen zijn eerste Nederlandstalige bundel: Dat het zo hoorde. Sindsdien publiceerde hij dertien bundels, in het Nederlands en het Fries. In 2019 werd hij benoemd als de zevende Dichter des Vaderlands. Hij schreef twee jaar lang gedichten bij nationale gebeurtenissen en trad op als ambassadeur van de poëzie.  

Springtij – Tsead Bruinja, Querido 

Delen