Broekriem

De ziekenhuizen zagen in 2021 hun omzet, rendement en patiëntenaantal groeien. Goed nieuws voor ze natuurlijk, maar wel een momentopname. In 2020 liep de reguliere ziekenhuiszorg door corona een flinke deuk op, die in 2021 weer een klein beetje werd hersteld. Bovendien kregen de ziekenhuizen in 2021 compensatie voor de coronakosten.

De vraag is dus of sprake is van een structurele verbetering of slechts van een beperkte opleving. Hoogleraar ondernemingsfinanciering Dennis Vink is somber gestemd. Het verdienmodel van de ziekenhuizen staat onder druk en het wordt nog erger, stelt hij. De vraag is echter onder welke omstandigheden het daadwerkelijk erg wordt. Is dat het geval bij faillissementen? Vink verwijst naar de vier faillissementen in de afgelopen tien jaar en tekent daarbij aan dat die organisaties een te grote broek hadden aangetrokken. Veel ziekenhuizen willen uitbreiden, stelt hij ook. Maar gelet op de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek – zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen – is het de vraag of dit gewenst is, of dat het juist de bedoeling is dat ze de broekriem een beetje aanhalen.

‘Winstuitkering in de zorg, was daar niet iets mee?’

Wat dat betreft is het opvallend dat Vink het afstoten van niet rendabele onderdelen pas ‘een laatste optie’ noemt. Ook opvallend is dat hij het achterwege laten van minder zinvolle behandelingen  níet noemt. Wat hij daarentegen wel noemt, is de optie van het aantrekken van institutionele beleggers. Ook opvallend, want beleggers willen over het algemeen toch wel iets terugzien voor hun belegging. En winstuitkering in de zorg, was daar niet iets mee?

Delen