Captain of medicine: Didi Braat

Hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie én vicevoorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg, Didi Braat, werd in 2011 tot opleider van het jaar. Onder meer omdat ze zo veel oog heeft voor de work-life balance van de assistenten.

 

 

“Ik ben opgeleid in Amsterdam aan de Vrije Universiteit en in 1996 naar Nijmegen gekomen om universitair hoofddocent te worden. Ik kwam als hoofd van de pijler voortplantingsgeneeskunde en werd vijf jaar later hoofd van de afdeling. Het was niet mijn ambitie om hoogleraar of hoofd van de afdeling te worden; ik wilde goed zijn in mijn werk als dokter en goed onderzoek doen. Kijken hoe we dingen beter konden krijgen. Toch werd snel duidelijk dat het in de lijn der verwachting lag dat ik hoogleraar voorplantingsgeneeskunde zou gaan worden. Toen het afdelingshoofd destijds plotseling afscheid nam, ben ik samen met de andere hoogleraar gynaecologie mee gaan draaien in het management van de afdeling en dat was ontzettend leuk. Ik vond het interessant om te kijken hoe je met een team een aantal zaken beter kunt stroomlijnen, zodat mensen de dingen die ze willen doen ook op een goede manier kunnen doen. Eerst werd ik plaatsvervangend opleider en hoofd van de afdeling. Het opleiden van assistenten vond ik meteen al erg leuk. In 2003 ben ik opleider geworden.

Goed opleiden gaat niet vanzelf, maar ik vind het fijn om mensen te motiveren en dat maakt het ook gemakkelijk om mensen te helpen in hun opleiding. Uiteraard heb ik trainingen ge-volgd en soms moet je gewoon met iets beginnen. Zo hebben we ingevoerd dat alle stafleden door de assistenten werden beoordeeld. Eerst op papier, waarna de assistenten de uitkomsten met elkaar bespraken en vervolgens in tweetallen met het desbetreffende staflid in gesprek gingen. Eerst durfden ze dat niet, waarop ik heb gezegd: goed, dan doet moeder het nog één keer voor. Hun commentaar heb ik toen tijdens mijn jaargesprekken naar de stafleden teruggekoppeld. Ondertussen zijn de assistenten zover dat ze dit zelf doen. Ook voor stafleden was het even wennen en ‘eng’, maar het grootste deel van de feedback is positief. Meestal weet je toch al van jezelf waar je minder goed in bent. Doordat de assistenten ons erop wijzen hoe we dingen beter kunnen doen, gebeurt er ook daadwerkelijk wat.
Captains of Medicine

Dit is een ingekorte versie van een interview dat is opgenomen in Captains of Medicine – 12 Visies op hedoen en toekomst van onze gezondheidszorg,
dat deze maand verscheen. Arts en consultant Paul Wormer interviewde voor
dit boek twaalf medici die hij koersbepalend vindt voor hun directe omgeving, de zorg of collega’s.

U kunt het volledige interview Didi Braat hier lezen. Het boek kunt u bestellen via www.ondernemendemaatschap.nl.

Lees hier verder (pdf).

Delen