CBS: groei zorginstellingen neemt af

Bij de zorginstellingen groeiden de opbrengsten in 2010 en 2011 minder hard dan in de drie voorafgaande jaren. Tegelijkertijd hebben de zorginstellingen kans gezien de kosten minder hard te laten stijgen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistieken vandaag op hun eigen website.

 

 

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in 2011 gezamenlijk 51 miljard euro op in 2011. Dat is 3,8 procent meer dan in 2010. Ook in dat jaar stegen de opbrengsten met 3,8 procent. In de drie jaren daarvoor namen de bedrijfsopbrengsten nog toe met gemiddeld 6,3 procent per jaar.

Ook de stijging van de kosten is bij zorginstellingen de laatste twee jaar afgenomen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de bedrijfslasten in 2011 toenamen met 3,6 procent tot 49 miljard euro. In 2010 groeiden deze met 3,9 procent. In de drie jaren daarvoor stegen de lasten echter nog met gemiddeld 6,2 procent. De winstgevendheid van zorginstellingen is de laatste jaren stabiel. De winst bedroeg 1,9 procent in 2011. Dat is iets meer dan in 2010 en even hoog als in 2009, maar wel beduidend hoger dan in de jaren daarvoor.

Lees verder op de website van het CBS

 

 

Delen