Covid-19 verpleegafdelingen in ziekenhuizen lopen sneller vol dan bij eerste golf

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) signaleert een hogere toename van het aantal Covid-19 patiënten op Covid-19 verpleegafdelingen in verhouding tot het aantal IC opnames. Tijdens de eerste golf was de verhouding tussen opgenomen Covid-patiënten op de IC en de gewone afdeling ongeveer 1 op 2. Nu lijkt sprake van ten minste een verdubbeling: voor iedere patiënt op de IC liggen er nu 4 op de gewone afdeling.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is bezorgd over deze cijfers die zijn gebaseerd op signalen van haar achterban. Op dit moment wordt onderzocht of de ontwikkelingen in de behandeling van Covid-19 ertoe leiden dat nu veel meer patiënten behandeld kunnen worden op de reguliere afdeling dan op de IC. Dat zou immers de verschuiving kunnen verklaren. Door enerzijds de huidige snelle toename van de Covid-19 opnames, en anderzijds het vermoeden dat Covid-19 meer een klinisch ziektebeeld wordt, bestaat de kans dat het zwaartepunt van behandeling dit keer op de verpleegafdeling van het ziekenhuis komt te liggen. Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV: “Internisten vangen nu het grootste deel van de zorg op de Covid-19 afdelingen op. Indien de belasting op de verpleegafdeling in deze mate blijft toenemen kan het betekenen dat nu op andere plekken in het ziekenhuis knelpunten ontstaan en we dus andere vormen van reguliere zorg moeten afschalen”.

Voor meer informatie: https://internisten.nl/nieuws/covid-19-verpleegafdelingen-ziekenhuizen-lopen-snellervol-dan-bij-eerste-golf

Delen