Cursus spoed ABCDE

Op verzoek van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG) de cursus Spoed ABCDE ontwikkeld. In deze cursus van twee dagdelen leren huisartsen te handelen volgens de ABCDE-systematiek.

 

 

Na de cursus kan de huisarts onder meer een potentieel levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vaststellen; met professionals van ambulancedienst tot specialist snel, doeltreffend en effectief communiceren; handelen met dezelfde prioriteiten als de ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen snel en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de huisarts. OSG organiseert in samenwerking met het NHG deze cursus op locatie, maar ook open inschrijving is mogelijk. OSG, 030 634 65 80.
osg-vvaa.nl

Delen