De macht van de zorgverzekeraar

Hebben de zorgverzekeraars in Nederland te veel macht? Arts en Auto blogger Dienie Koolen-Goossens vindt van wel. In haar blog van 15 oktober reageerde ze op uitspraken van Theo Langejan in een interview met Zorgvisie. De bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit zegt daarin dat het goed is dat de verzekeraars macht hebben. Koolen-Goossens vindt dat er geen sprake is van gelijkwaardige macht maar dat zorgverzekeraars eenzijdig eisen opleggen. Uit de vele reacties op haar blog blijkt bijval, maar er is ook een opvallend tegengeluid.

Een patiënt schrijft dat het juist goed is dat de zorgverzekeraars in Nederland zo veel macht hebben. Dat is volgens hem belangrijk om de kostenontwikkeling in de zorg tegendruk te geven: “Als de zorguitgaven blijven stijgen in het tempo van de laatste tien jaar, dan betaalt een doorsnee gezin in 2040 zowat de helft van het bruto inkomen aan zorg.” Dat zorgverleners zeuren over de macht van de verzekeraars getuigt volgens de schrijver van weinig inzicht en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en hij noemt het egoïstisch.

In het interview met Zorgvisie zegt Langejan dat wat hem betreft zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar mogen afspreken wat ze willen. Vergaande eisen van zorgverzekeraars, zoals invloed in het ziekenhuisbestuur, zijn wat hem betreft niet verboden en constructies waarin met opzet erg lage of erg hoge prijzen worden afgesproken evenmin. Zorgondernemer en logopedist Koolen-Goossens stelt in haar blog dat er in de praktijk echter nauwelijks sprake van gelijkwaardige onderhandelingen, afspraken of constructies, maar dat veel zorgverzekeraars eenzijdig eisen opleggen en dat de zorgverlener mag tekenen bij het kruisje.

Het artikel van Dienie Koolen-Goossens leidde tot een verhitte discussie op onze site. Duidelijk is dat het onderwerp een gevoelige snaar raakt. In meerderheid blijkt uit de reacties herkenning en bijval voor haar standpunt. Maar er zijn dus ook andere meningen. Wat vindt u? Hoe ver reikt de macht van de zorgverzekeraar? Kunt u uw werk nog goed uitvoeren of zit de verzekeraar u te dicht op de huid? Ik hoor graag uw mening.

Delen