De patiënt centraal

Het bericht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de patiënt een grotere rol gaat geven bij inspecties kan nauwelijks als een verrassing komen. Het is helemaal in lijn met het ‘vuist op tafel-beleid’ van minister Edith Schippers waarover ik het afgelopen vrijdag had. De discussie over de kwaliteit van zorg verschuift steeds meer van procedures en processen naar uitkomsten: het gaat erom wat de patiënt ervan vindt.

In het Werkplan 2016 van de IGZ lezen we dat ze patiënten, familie en mantelzorgers bij inspectiebezoeken gaat inzetten als ervaringsdeskundigen. In een interview van september 2015 gaf inspecteur-generaal Ronnie van Diemen al aan dat ze in verpleeghuizen in dit verband een belangrijke rol weggelegd ziet voor de cliëntenraden. Ze zei hierbij: “Leden van de cliëntenraad nemen doorgaans geen blad voor de mond. Heel nuttig voor ons werk.” In dat geval ging het erom dat de Inspectie het een goede zaak vindt als de cliëntenraad is geïnformeerd over een inspectiebezoek en daarbij ook aan tafel zit.

Het standpunt dat de Inspectie nu uitdraagt, heeft betrekking op het volledige zorgveld en gaat bovendien een stap verder. De Inspectie geeft nu expliciet aan de ervaringen van de patiënt te laten meewegen in haar oordeel, door de communicatie tussen de zorgverlener en de zorgvrager onder de loep te nemen en te onderzoeken of de geboden zorg wel aansluit op de leefwereld en het perspectief van de patiënt. De zorgaanbieders worden dus echt getoetst op de vraag wat zij bedoelen met ‘de patiënt centraal’. Dat gaat boeiende inspectiebezoeken opleveren.

Delen