Die andere minister

Nadat eerder deze week bekend werd dat Hugo de Jonge bij VWS als minister verantwoordelijk wordt voor de langdurige zorg  weten we nu ook dat Bruno Bruins de ziekenhuiszorg en sport voor zijn rekening gaat nemen. Net als De Jonge is Bruins iemand die in het verleden in Haagse kringen heeft verkeerd (in zijn geval staatsecretaris van onderwijs) en die daarna een andere wending aan zijn carrière heeft gegeven.

Als voorzitter van de raad van bestuur van het UWV heeft hij 489 miljoen euro bespaard op dat uitvoeringsorgaan, lezen we in de berichtgeving over hem. Iemand die in staat is knopen door te hakken dus, en die eigenschap zal hij gelet op de zorgparagraaf uit het regeerakkoord nodig hebben als het over de ziekenhuiszorg gaat.

In 2006 interviewde Ublad van de Universiteit Utrecht Bruins toen hij – kort – die positie als staatssecretaris vervulde. Interessant is zijn reactie op de vraag over het extra geld dat toen nodig was voor het hoger onderwijs om de groeiende studentenaantallen op te vangen en aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. Zijn antwoord op de vraag hierover luidde: “Geld is niet altijd de oplossing. Instellingen en studenten moeten de ruimte die ze hebben veel beter benutten.” Als deze opmerking een indicatie is voor hoe hij zich richting de ziekenhuizen gaat opstellen, belooft het een interessant ministerschap te worden.

Voor nu even tot zover, tijd voor een korte werkonderbreking. De volgende blog staat hier op maandagochtend 30 oktober.

Delen