#Doeslief

Negatieve reacties op social media op het nieuwsbericht dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis maatregelen neemt om een gezonde toekomst te garanderen. ‘Vijf jaar geleden wilde het nog het liefste ziekenhuis worden’, lezen we op Twitter.

Onterechte kritiek vind ik. En echt niet alleen omdat dat credo geen betrekking had op de huidige fusieorganisatie, maar op een van de rechtsvoorgangers, het St Elisabeth Ziekenhuis. Het is vooral onterecht omdat een ziekenhuis zonder solide financiële basis ook niet lief is. Het kan immers zijn patiënten niet de continuïteit van zorg bieden waarvan zij terecht verwachten dat het ziekenhuis hen die wél biedt. En bestuurder Bart Berden zet de huidige situatie helder neer: er is financiële krapte, er is gebrek aan zorgpersoneel en er is sprake van een verantwoordelijkheid voor een verzorgingsgebied met 500.000 inwoners. Dan kom je er niet met liefde alleen.

Van de nood een deugd maken

Berden zegt in het interview de huidige stap graag te zien als ‘van de nood een deugd maken’. Hiermee reageert hij op de kritische houding van de journalist, die stelt dat de combinatie van jezelf op rantsoen zetten en streven zinnige zorg te bieden onder de streep feitelijk neerkomt op een mooie strik om de bezuinigingen knopen.

De voorbeelden die Berden noemt – alternatieven bieden voor medisch ingrijpen bij longkanker, standaard controles achterwege laten als ze niet nodig zijn – maken duidelijk dat die journalist wél een punt heeft. Het ziekenhuis had daar al jaren eerder stappen in kunnen zetten. Alle ziekenhuizen trouwens. Maar het ontbrak ze lang aan sense of urgency om dit te doen. Nu is die er duidelijk wel en dat is een ontwikkeling die de patiënt ten goede kan komen. Dus alle negativisme ten spijt mogen we onder de streep vooral blij zijn dat het nu gebeurt.

Delen