Donker

Veel mensen ervaren januari als een sombere maand. De dagen zijn kort. En wanneer het overdag ook nog grijs en regenachtig is, kan dat effect hebben op onze stemming. Je hoort deze periode tips om met neerslachtigheid om te gaan, zoals ‘maak een wandeling, eet gezond, plan iets met een vriend’. Veel mensen zijn echter langer dan een maand neerslachtig. Voor hen is het langer ‘donker’.

Psychische klachten zoals somberheid en depressie komen vaak – en het hele jaar – voor. Rijksoverheid meldt dat ruim 4 op de 10 Nederlanders in hun leven te maken krijgen met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. We lezen echter steeds dat daar een tekort aan is.

Is de impact van het hebben van een psychisch probleem bij iedereen duidelijk of moet hier nog meer aandacht voor zijn? En welke ontwikkelingen lopen er binnen de GGZ op het gebied van organisatie en behandeling? Ik mag hopen dat diegenen die meebeslissen over financiering van die ontwikkelingen op de hoogte zijn. Het toekomstbeeld lijkt nu echter erg somber.

‘Vanuit een andere positie zie je de problemen scherper’

Ik begon dit blog met het schetsen van donkere tijden. Het gaat al vroeg schemeren en rond vijf uur in de middag is het donker. Op dit tijdstip is het nog druk op straat. Als automobilist ervaar ik net als anderen dat het zeer goed opletten is rond die tijd. Je ziet pas laat dat mensen oversteken. En joggers en fietsers zonder licht vallen zeer slecht op. Hoewel ik mij daar als fietser ook wel eens schuldig aan maak, ben ik daar meer attent op sinds ik zelf een auto bestuur. Vanaf dat moment had ik pas door dat je dan echt heel slecht zichtbaar bent. Vanuit een andere positie zie je de problemen scherper.

Hopelijk zijn beleidsmakers, politici en verzekeraars zich bewust van de kwetsbare positie van diegene met een hulpvraag bij psychische nood. Het is in ieder geval belangrijk vanuit verschillende invalshoeken te kijken wat nodig is voor goede zorg. Verenigingen van psychologen en psychiaters zullen misschien nog meer aan moeten geven waar mogelijke oplossingen liggen voor de problemen die er nu zijn. Zodat vanuit alle geledingen wordt gezorgd dat er licht is aan het einde van de tunnel.

P.S. Stichting MIND zet zich in voor een psychisch gezonde samenleving. Op 16 januari 2023 kun je meedoen aan de Blue Monday Run. Hardlopen en wandelen is goed voor de mentale gezondheid en je ondersteunt meteen de stichting.

Delen