Doorzetten

Demissionair minister Ernst Kuipers is duidelijk: het zou “onverantwoord” zijn als de val van het kabinet vertraging in de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord zou betekenen. Fundis- en ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever waarschuwde hier al snel na de val voor. “Hindermachten krijgen meer ruimte om een spaak in het wiel te steken”, zei hij.

Vooralsnog lijkt van eventuele hindermacht geen sprake te zijn. In woord althans, in daden moeten we het nog gaan zien. Feit is in ieder geval wel dat alle dertien de partijen die het IZA ondertekenden een oproep aan de politiek hebben gedaan om de uitvoering van het IZA te blijven steunen. Zelfs NVZ-voorzitter Ad Melkert – die zich eerder zeer kritisch naar Kuipers uitliet over het IZA – zegt nu: “De val van het kabinet brengt geen verandering in de urgentie van de hervorming van de zorg op basis van IZA”.

Zilveren Kruis zegt zelfs stellig dat voor de meeste veranderingen in IZA de val van het kabinet niet van invloed is. De zorgverzekeraar verwacht al dit jaar de eerste plannen te kunnen laten zien als basis voor de door te voeren veranderingen, en stelt daarbij niet te hoeven wachten op een nieuw kabinet. De eerste resultaten van de snelle toets, die moet worden doorlopen om in aanmerking te komen voor de transformatiegelden, laat zien dat nog niet alle plannen scherp genoeg geformuleerd zijn. Maar dat is een kwestie van leren en bijsturen. The show must go on.

Delen