diergeneeskunde

Diergeneeskunde Outdoor Event

De stichting DOE organiseert een leerzame en gezellige buitendag, waar je een uniek inkijkje krijgt in het leven van een dierenarts

Cruciale hulp

Er is veel onduidelijkheid rond veterinaire zorg in COVID-tijd

One Health in het onderwijs

Q-koorts, aviaire influenza, ebola. Door recente uitbraken van zoönosen wordt de One Health-gedachte in toenemende mate gehoord. Bij een pilot co-schap One Health van de Radboud Universiteit bleken co-assistenten geneeskunde en diergeneeskunde vreemden voor elkaar. Dat roept een vraag op: doet het onderwijs wel genoeg om humane en veterinaire artsen…

KNMvD – Over kwaliteit gesproken

In januari 2013 voerde de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen in. Er waren destijds in de beroepsgroep voor- maar ook felle tegenstanders. Twee jaar na invoering lijkt de kou nog niet uit de lucht, maar werkt de KNMvD onder leiding van de nieuwe voorzitter aan…

Kritiek kwaliteitsregister dierenarts

Het kwaliteitsregister voor dierenartsen dat in januari 2013 een feit moet zijn, stuit bij een aantal dierenartsen op grote weerstand. Dat meldt Vets4Vets aan de redactie van Arts en Auto naar aanleiding van een artikel hierover. Dierenartsorganisatie KNMvD is zich bewust van de kritiek, maar voelt zich gesteund door een …

Dierenartsen: zorgen over zoönosen

Dierenartsen achten de kans op een uitbraak van een ziekte die van dier op mens overdraagbaar is zeer reëel. De samenwerking tussen humane artsen en dierenartsen om dergelijke ziektes te bestrijden, komt echter onvoldoende van de grond. Ruim 80 procent van de dierenartsen vindt dat humane artsen en dierenartsen niet…

Kat Apollo en de Bicom 2000

Kat Apollo en de Bicom 2000

Dat de homeopathische geneesmiddelen worden aangepakt, lijkt mij een goede zaak. Mijn gedachten gaan ook uit naar de kwetsbaarste wezens in de samenleving: onze huisdieren. Ik schreef al eens over alternatieve diergeneeskunde in het artikel Phosphorus voor Fikkie. Voor dat verhaal bezocht ik ook een alternatief…