One Health

One Health in de regio

Onder de vlag van de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-organisatie, vormen huisartsen en dierenartsen uit de Noord-Brabantse gemeente Hilvarenbeek een netwerkgroep. De groep bezoekt onder meer boerenbedrijven in de regio. “Zoönosen komen vaker voor dan wij huisartsen dachten.” Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Tamar Smit Astrid Plasschaert, huisarts in…

One Health op internationaal niveau

Op 1 en 2 juni organiseert het RIVM een workshop over zoönosen voor volksgezondheidorganisaties, veterinaire instanties en beleidsmakers van alle Europese lidstaten. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het snel signaleren van ziekten die tussen mens en dier overdraagbaar zijn. “Voor vroege signalering is humaan-veterinaire samenwerking uiterst belangrijk”, zegt…

One Health en angst voor status

Björn Eussen rondde zijn MBA-studie af met een onderzoek naar One Health. Hij bracht in kaart welke obstakels de samenwerking tussen veterinaire en humane zorgprofessionals remmen.  Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Phil Nijhuis/DB   Iedereen kent de noodzaak, de cijfers, de rapporten”, zegt Björn Eussen (37) over One Health, de…

‘Je moet elkaar weten te vinden’

Tijdens een pilot co-schap One Health ontmoetten geneeskundestudent Bouke Koeneman (23) en diergeneeskundestudent Marjolein Miedema (25) elkaar. Ze startten met vooroordelen over ‘het andere kamp’, maar inmiddels zijn die uit de weg geruimd. “Samenwerking is noodzakelijk.”  Tekst:Martijn Reinink | Beeld: Het Wonderlab Q-koorts, vogelgriep en ebola zijn zoönosen, infectieziekten die…

One Health in het onderwijs

Q-koorts, aviaire influenza, ebola. Door recente uitbraken van zoönosen wordt de One Health-gedachte in toenemende mate gehoord. Bij een pilot co-schap One Health van de Radboud Universiteit bleken co-assistenten geneeskunde en diergeneeskunde vreemden voor elkaar. Dat roept een vraag op: doet het onderwijs wel genoeg om humane en veterinaire artsen…