seh

frankvanwijck

Verkeerstorens

Het is winst als de coördinatiecentra een tijdrovend aspect van de zorg gestroomlijnder laten verlopen

Druk op acute zorg

De druk op de acute zorg staat in de spotlights. “Nu is het zaak dat de aandacht niet verslapt”, zegt Ties Eikendal, SEH-arts en voorzitter van de NVSHA

Frank van Wijck

Spoedvragen

Het aantal mensen dat zich voor medische behandeling meldt bij de afdelingen spoedeisende hup van de ziekenhuizen groeit. Dit komt niet alleen door de vergrijzing, zeggen SEH-artsen, maar ook door het overheidsbeleid. Mensen moeten ook bij toenemende kwetsbaarheid langer thuis blijven wonen en dan gebeuren meer ongelukken. Tot op zekere…

Let op uw centen

Let op uw centen

‘Wilt u zich hier laten behandelen zonder dat hiervoor een acute medische noodzaak bestaat, dan betaalt u daarvoor maximaal 375 euro. Ga liever naar uw huisarts’. Feitelijk is dat de boodschap die Medisch Spectrum Twente patiënten gaat geven op de spoedeisende hulp. Per 1 januari gaat het MST op deze…

Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp

Buikpijn, erge buikpijn. Zaterdag 14.00 uur. Mijn dochter heeft het slecht. Bel de huisartsenpost. Iemand aan de andere kant van lijn vraagt me het hemd van het lijf, en daarna nog eens mijn dochter. Ja, u kunt een afspraak maken met een van de huisartsen. Vereerd ben ik. Aangekomen op…