wkkgz

Klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten praktijken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat gaat er precies veranderen?

Nogmaals Wkkgz

Veel zorgprofessionals blijken nog niet goed weten wat de wet voor hun praktijk betekent

Wkkgz uitgelicht

Voor iedereen die nog niet helder heeft wat de wet voor hun praktijk betekent, hier nog eens de belangrijkste zaken op een rij

Wkkgwat?

U heeft er vast eerder van gehoord. Er is in dit blad dan ook al de nodige aandacht aan besteed. Nu de laatste fase van de invoering, 1 januari 2017, naderbij komt wil ik er op deze plaats toch nog eens aandacht aan besteden. Ik heb het over de Wkkgz,…

Verplichtingen Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft impact op heel zorgaanbiedend Nederland. Sommige verplichtingen uit de wet zijn specifiek van toepassing op werkgevers, zoals de vergewis- en de meldplicht. Tekst: Nicole Metsemakers De vergewisplicht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat de werkgever moet controleren…