ZBC

‘Zbc’s moeten krachten bundelen’

Zbc’s moeten gezamenlijk overleggen met zorgverzekeraars om een terugbetalingsregeling te treffen voor de in 2012 te veel gedeclareerde zorg. Dat vindt directeur Risicomanagement voor de Gezondheidszorg bij VvAA, Erik Drenth.     Zorgvisie.nl meldde onlangs dat veel kleine zelfstandige klinieken (zbc’s) in zwaar weer dreigen te komen nu…

NZa: scherp hoofdlijnenakkoord aan

Volgens de NZa zouden zorgverzekeraars vooraf hun contracteercriteria bekend moeten maken, zo meldt Zorgvisie. Zorgaanbieders zouden meer duidelijkheid moeten geven over hun aanbod en hun voorwaarden. Hiermee kan het contracteerproces sneller verlopen. Daarnaast heeft het begrip ‘zorgplicht’ nadere invulling nodig. Dat schrijft de NZa in een brief aan minister…

Opnieuw leren communiceren

Opnieuw leren communiceren

Dat het proces van zorginkoop bij ziekenhuizen en ZBC’s over 2012 lastig zou worden, lag voor de hand. De overgang naar het systeem van prestatiebekostiging brengt met zich mee dat de zorgverzekeraars en zorgaanbieders anders dan voorheen met elkaar moeten onderhandelen. Ook was te verwachten dat discussie zou ontstaan over…

Ontslagen arts krijgt dossiers

Ontslagen arts krijgt dossiers

Een arts wiens samenwerkingsovereenkomst is opgezegd door de privékliniek waar hij werkte, heeft recht op de dossiers van de patiënten die hij heeft behandeld. Dat bepaalde de Hoge Raad, in een arrest dat onlangs openbaar is geworden, meldt Medisch Contact. De betreffende arts werkte vier jaar als cosmetisch chirurg bij…

Veel privéklinieken in zwaar weer

Bijna een derde van private medische klinieken in Nederland verkeert in geldnood,  omdat zij vaak nog geen overeenkomst met een zorgverzekeraar hebben gesloten. Dat zegt Theo Roos, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vandaag in Trouw. Vooral de kleinere en startende  ZBC’s hebben het moeilijk, omdat zij meestal over weinig…