Duidelijk zo?

Wie kent hem nog: van ZZ naar GG, van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag? We hoorden die term al ruim tien jaar geleden, maar op dit moment maakt hij een overtuigende comeback. Zorgverzekeraar Menzis bepleitte september vorig jaar al een in wetgeving verankerde gezondheidsplicht voor alle partijen in de zorg, naast de wettelijke zorgplicht. CZ en Zilveren Kruis sluiten zich nu bij dit pleidooi aan.

Het is een oproep die mooi in lijn is met wat VNO-NCW en MKB Nederland eerder deze week ook al stelden, namelijk dat om de zorgkosten te beteugelen niet naar de zorg alleen moet worden gekeken, maar naar het bredere perspectief. De koppeling tussen zorg en sociaal domein dus. De vraag of de huisarts die man met hartklachten wel naar de cardioloog moet verwijzen, of die vrouw die de laatste tijd zo slecht slaapt wel een slaapmiddel moet voorschrijven. Een plicht tot preventie en meer regionale samenwerking noemen de drie zorgverzekeraars het.

‘Nationaal preventieakkoord levert te weinig op’

Maar er is een nog breder perspectief. Waar de drie zorgverzekeraars het hebben over ‘alle partijen in de zorg’ stelde hoogleraar economie van de volksgezondheid Jochen Mierau een half jaar geleden al dat ook de minister van VWS meer verantwoordelijkheid moet gaan dragen. “De Tweede Kamer heeft de minister nog nooit ter verantwoording geroepen omdat te veel mensen obesitas hebben.”, stelde hij. En hij vindt dat ze dat wel moet kunnen doen.

In aanvulling daarop komen nu Unicef en vier gezondheidsfondsen met de oproep tot wetgeving tegen ongezond voedsel. Het nationaal preventieakkoord levert te weinig op, stellen ze.

Zijn er zo inmiddels voldoende partijen die roepen dat we anders moeten gaan kijken naar zorg en gezondheid? Veel duidelijker dan dit kan het toch niet worden, zou je denken.

Delen