Dus wel

Sneu nieuws voor de auteurs van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde die een paar maanden geleden stelden dat ZorgkaartNederland eigenlijk geen waarde heeft. Promotieonderzoek van Sorien Kleefstra over de stem van de patiënt in de zorg (ze promoveert 6 juli aan de Universiteit van Amsterdam) leidt tot een heel andere conclusie. De ervaringen die patiënten op ZorgkaartNederland delen over ziekenhuiszorg, dragen wel degelijk bij aan de patiëntveiligheid, concludeert zij. Patiëntervaringssites, zoals ZorgkaartNederland, worden juist steeds vaker gebruikt als instrument om fouten en risico’s voor de veiligheid van de patiënt op te sporen.

Nu gaat het in dit nieuwsbericht specifiek over ziekenhuiszorg. ZorgkaartNederland kan ook een rol spelen in de beoordeling van de kwaliteit die in de langdurige zorg wordt geboden. Het is dan ook niet voor niets dat Patiëntenfederatie NPCF samen met ActiZ actief cliëntwaarderingen over de kwaliteit van verpleeghuiszorg ophaalt. De ambitie is stevig: voor het einde van het jaar moeten interviewteams 1.800 verpleeghuizen bezocht hebben om cliënten en mantelzorgers vragen voor te leggen over zaken als personeelsvriendelijkheid, de accommodatie, de locatie en de ruimte die wordt geboden voor daginvulling. Voer voor de Inspectie.

In de social-mediareacties op dit initiatief zag ik al dat sommigen dit interpreteren als een wanhoopsactie om ‘toch nog wat te maken’ van ZorgkaartNederland. Onterecht denk ik. We hebben decennia geleefd met een zorgstelsel waarin de overheid alles voor ons regelde en waarin niet naar onze mening werd gevraagd. Mensen moeten wennen aan het feit dat hun mening nu wel telt, en zelfs waardevol kan zijn om een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Bij dat doel – of bij de inspanningen die moeten worden gedaan om mensen daarvan de waarde te laten inzien – past geen cynisme.

Delen