Eerlijke verspreiding COVID-19 tools

Het is in deze tijd waarin COVID-19 overal enorme schade aanricht in humanitair en economisch opzicht van het grootste belang dat er voldoende funding komt voor effectieve en eerlijke wereldwijde verspreiding van vaccins, medicijnen en diagnostiek.

Meer dan honderd beleggers uit diverse landen, waaronder VvAA Groep BV, roepen samen met de Access to Medicine Foundation wereldleiders op om de Access to COVID-19 Tools Accelerator adequaat te financieren en veilig te stellen dat de wereldwijde verdeling van COVID-19 tools eerlijk zal zijn. De Foundation is achttien jaar geleden opgericht om de farmaceutische industrie aan te moedigen om de armste mensen in de wereld betere toegang te geven tot medicijnen. De bekendste uiting is de tweejaarlijkse publicatie van de Access to Medicine Index. Die brengt in kaart hoe de twintig grootste farmaceutische bedrijven scoren met de toegang tot medicijnen in 106 laag- en middelinkomen-landen voor 82 ziektes, aandoeningen en pathogenen. Meer informatie: accesstomedicinefoundation.org

Delen