Eindeloos

Vraag een groep mensen wat nodig is om bestaande problemen in de zorg op te lossen en de kans is groot dat een aanzienlijk deel het antwoord geeft: ‘Er moet meer geld bij’. Blijkbaar bestaat een breed gedragen overtuiging dat geld de Haarlemmerolie is waarmee alle bestaande problemen in de zorg weg te masseren zijn. Wat zou het heerlijk zijn als de wereld echt zo in elkaar zat.

Arbeidseconoom Ronald Dekker (TNO) geeft in een bericht op Zorgvisie voeding aan deze overtuiging. De overheid heeft te weinig middelen vrijgespeeld voor de zorg, vindt hij. Helaas geeft hij geen antwoord op de vraag welke hoeveelheid middelen dan wel voldoende was geweest. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer begrijpelijk dat hij dit achterwege laat. Op die vraag bestaat immers maar één antwoord: het is nooit genoeg. Stort geld in de zorg en het gaat op. Vul het aan met nog meer geld en dat gaat ook op.

‘Het grote probleem met meer geld beschikbaar stellen voor de zorg, is dat dit ruimte biedt om meer van hetzelfde te doen’

De vraag naar zorg is oneindig. De Algemene Rekenkamer was niet de eerste partij die de zorg bestempelde als het ‘koekoeksjong’ dat andere publieke uitgaven uit het nest drukt. Wouter Bos deed dit een paar jaar eerder in zijn functie als bestuurder van het VUmc ook al.

Het grote probleem met meer geld beschikbaar stellen voor de zorg, is dat dit ruimte biedt om meer van hetzelfde te doen. Als duidelijk is dat veel dingen in de zorg juist anders moeten – en daarover zijn heel veel mensen het eens – is dat niet zo constructief.

Delen