Enquête registratie zorgactiviteit

De ontwikkelaars van de Verrichtingen-App willen bij medisch specialisten toetsen hoe ze momenteel denken over het registreren van de medische activiteiten, zoals is onderzocht door NZA in 2013. Ook willen ze onderzoeken of zorgprofessionals een app of andere toepassing van m-health als een mogelijke oplossing zien. Hiervoor hebben zij een (anonieme) enquête online gezet.

 

De Verrichtingen-app helpt om medische handelingen in ziekenhuizen makkelijker en completer te registreren. Nadat de behandelend arts de datamatrix-barcode van de patiënt heeft gescand met zijn smartphone of het patiëntnummer invult, krijgt deze een overzicht van categorieën verrichtingen voor zijn specialisme (in het geval van een KNO-arts neus, keel, mond, oor) en daarbinnen alle mogelijke zorgactiviteiten. Omdat ter plekke eenvoudig kan worden aangetikt welke er zijn uitgevoerd, is de kans op vergeten verrichtingen veel kleiner.

De app communiceert met speciale software op het ziekenhuissysteem en is alleen bruikbaar voor geregistreerde artsen van participerende ziekenhuizen. De software kan samenwerken met ieder zorgactiviteitencoderingsysteem, zelfs met een eigen coderingsysteem. De Verrichtingen-app is een initiatief van EMC.

Klik hier voor de enquête.

05-2015p023

Delen