Financiering Kinderformularium

De koepels van apothekers (KNMP), ziekenhuisapothekers (NVZA), kinder-artsen (NVK) en zorgverzekeraars (ZN) hebben een akkoord bereikt over de gezamenlijke financiering van het
Kinderformularium, een online database voor kindermedicatie.  

 

 

Het co-financieringsmodel voor het Kinderformularium geldt voor een periode van drie jaar. De partijen willen de financiering na drie jaar verlengen als blijkt dat de database tegen die tijd nog altijd aantoonbaar wordt gebruikt. De kosten worden voor de helft gedragen door de beroepsverenigingen, ZN draait op voor de andere helft.

Het Kinderformularium bundelt bestaande wetenschappelijke kennis over de toepassing van geneesmiddelen aan kinderen. Dit is nodig omdat de meeste medicijnen niet zijn geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Het kinderlichaam gaat vaak anders om met en reageert ook anders op geneesmiddelen dan het lichaam van een volwassene. Het Kinderformularium zorgt ervoor dat artsen en apothekers kinderen in Nederland toch doelmatig en veilig kunnen behandelen met medicijnen.

Standaard
In het Kinderformularium zijn nu ruim 600 van de meest gangbare medicijnen opgenomen en voorzien van een dosisadvies voor kinderen. Het is inmiddels uitgegroeid tot dé landelijke, onafhankelijke, evidence based standaard voor het voorschrijven en afleveren van medicijnen aan kinderen. In 2012 hebben artsen en apothekers de online database voor kindermedicatie meer dan 1 miljoen keer geraadpleegd.

Delen