Zorgverzekering van VvAA onder de loep

Net als bij veel andere zorgverzekeringen stijgt ook de premie van de VvAA Zorgverzekering in 2023. De compensatieregeling voor zorgverleners die tijdens hun werk corona oplopen, blijft behouden.

De premie van de VvAA Zorgverzekering met een eigen risico van 385 euro ligt in 2023 op 142,50 euro per maand (vorig jaar was dit 134,50 euro). Dit is een stijging van 8 euro, ofwel 5,95 procent. De gemiddelde verhoging bij zorgverzekeringen in Nederland is 7,81 procent.

Voor alle verzekerden in Nederland verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekeringen blijft wel bestaan.

Compensatie

Net als voorgaande jaren kunnen zorgverleners met de VvAA Zorgverzekering aanspraak maken op een eenmalige compensatie wanneer zij door hun werk in de zorg worden getroffen door corona en daardoor (deels) hun verplichte eigen risico van 385 euro moeten aanspreken.

Keuzevrijheid

De VvAA Zorgverzekering biedt de vergoeding waar verzekerden recht op hebben, ongeacht welke arts of ziekenhuis wordt gekozen. Enige uitzondering hierop vormen ongecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging en ggz. Hiervoor worden maximale vergoedingen gehanteerd. De samenwerkingspartner van VvAA voor de zorgverzekering, ONVZ, voerde deze beleidswijziging per januari 2021 door om een forse premiestijging te voorkomen. VvAA had hiervoor weliswaar begrip, maar plaatste er wel kritische kanttekeningen bij.

Extra vergoeding voor VvAA-leden bij aanvullende verzekering

VvAA-leden die als verzekeringnemer een aanvullende verzekering hebben of kiezen, krijgen als extraatje voor zichzelf drie fysiotherapiebehandelingen vergoed en een extra vergoeding van 250 euro voor psychologische zorg. Daarnaast is er een bijdrage van 100 euro voor een persoonlijke gezondheidscheck en worden preventieve cursussen mentale fitheid of zelfmanagement tot 500 euro op jaarbasis vergoed.

Meer informatie: vvaa.nl/zorg

Delen