VvAA: CZ kleedt recht patiënt op vrije zorgverlenerskeuze verder uit

VvAA is gealarmeerd over de stappen die zorgverzekeraar CZ heeft gezet in het beperken van de vrijheid van patiënten om een zorgverlener naar keuze te kiezen.

Voor 2021 vergoedt CZ ongecontracteerde fysiotherapie in de basisverzekering van twee budgetpolissen voor 60 procent en 65 procent. ‘Gewone’ fysiotherapie, voor bijvoorbeeld rugklachten, wordt alleen in de aanvullende verzekering vergoed en daarbij krijgt de verzekerde nog slechts 50 procent van het door CZ gemiddelde gecontracteerde tarief als hij kiest voor een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Het resterende bedrag moet de patiënt zelf bijbetalen. Patiënten voor wie de lagere vergoeding een probleem vormt, moeten zelf in actie komen en schriftelijk een onderbouwd verzoek bij de afdeling Medische beoordelingen van CZ indienen voor een extra vergoeding tot maximaal 75 procent, zo geeft CZ aan. Deze voorwaarden worden alleen duidelijk wanneer gericht naar de vergoedingen voor fysiotherapie wordt gekeken. De algemene informatie van CZ over de vergoedingen bij een keuze voor niet-gecontracteerde zorg wekken een andere indruk. Bij deze vergoeding geldt bovendien dat het gaat om een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief door CZ. Dit tarief ligt lager dan het marktconforme tarief, bepaald door de NZa. In de praktijk betekent dit dat de patiënt op een nog veel lagere vergoeding mag rekenen.

Belemmering om vrij te kiezen

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen het recht heeft om zelf een zorgaanbieder te kiezen voor het verkrijgen van zorg, ongeacht of die zorgaanbieder een zorgcontract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Uitgangspunt is dat de eigen bijdrage voor een patiënt niet zo hoog mag zijn, dat deze voor een bepaalde patiënt een feitelijk belemmering is om voor een zorgaanbieder te kiezen. Dit wordt “het hinderpaalcriterium” genoemd. Hoewel het vanuit het perspectief van elke patiënt verschilt welke eigen bijdrage als een feitelijke belemmering wordt ervaren om vrij te kiezen, lag de vergoeding tot dusver bij vrijwel elke behandeling van ongecontracteerde zorg, op ongeveer 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Zwaar onder druk

Met de keuze voor een vergoeding van 60 procent of 65 procent in de basisverzekering en zelfs 50 procent in de aanvullende verzekering van hun gemiddeld gecontracteerde tarief, worden verzekerden van CZ in feitelijk alle gevallen gedwongen te kiezen voor een door CZ gecontracteerde en dus door hen geselecteerde fysiotherapeut. Hoewel CZ anders impliceert in communicatie naar verzekerden, krijgen niet alle fysiotherapeuten een contract van CZ aangeboden. En fysiotherapeuten die wel een aanbod krijgen, maar bewust geen contract af willen sluiten vanwege de stringente voorwaarden, zien zich genoodzaakt toch te contracteren, of zelfs met hun werkzaamheden te stoppen. JanDiet Berendsen, bestuurslid VvAA en fysiotherapeut: “CZ zet zowel de vrije zorgverlenerskeuze van patiënten als de zorgverlener, zwaar onder druk. De onderhandelingspositie van fysiotherapeuten, en mogelijk andere beroepsgroepen in de toekomst, wordt zwaar ondermijnd. Dat blijkt ook uit de vragen en reacties die onze juristen momenteel ontvangen van leden die het gevoel hebben ‘tegen de muur te staan’ in de onderhandeling met CZ.”

CZ: respecteer het doel en de strekking van de vrije zorgverlenerskeuze

VvAA, dat zich al jaren sterk maakt voor het behoud van de vrije zorgverlenerskeuze, is van mening dat CZ met deze stap opnieuw aan grensverkenning doet ten koste van patiënten en zorgverleners. Edwin Brugman, Strategisch Adviseur VvAA: “Na het eerder gesneuvelde wetsvoorstel van de vorige minister van VWS, kwam de vrije zorgverlenerskeuze dit jaar opnieuw onder druk te staan met de aankondiging van het wetsvoorstel ‘Bevorderen Zorgcontractering’. Na onze initiële blijdschap in oktober dat dit voorstel van de baan was, stelt CZ nu alsnog eigenstandig veel lagere vergoedingen vast, ver onder het marktconforme tarief. Onze oproep aan CZ is: accepteer en respecteer het doel en de strekking van de in artikel 13 geborgde vrije zorgverlenerskeuze voor patiënten.” VvAA volgt de ontwikkelingen nauwgezet en beraadt zich op verdere stappen.

Delen