Fiscaal voordeel zuinige auto’s

Tip: koopt u in 2013 een nieuwe auto in de 14 procent bijtellingscategorie, denk er dan aan dat u alleen bij tijdige aanmelding recht heeft op de milieu-investeringsaftrek van 13,5 procent!

 

 

In 2013 komen de volgende personenauto’s in aanmerking voor de verlaagde 14 procent bijtelling voor privégebruik:

  • met dieselmotor: CO2-uitstoot per kilometer van 50 tot en met 88 gram
  • met een andere motor: CO2-uitstoot per kilometer van 50 tot en met 95 gram

Voor deze verlaagde bijtelling is de datum van het kenteken bepalend. Het moet gaan om een auto die behoort tot uw ondernemingsvermogen.

Voorwaarde voor recht op MIA is een aanmelding van de investering binnen drie maanden bij het overheidsorgaan ‘Agentschap.nl’. VvAA kan deze aanmelding voor u verzorgen als u dat tijdig aan ons doorgeeft. Let op: als investeringsdatum voor de MIA geldt het moment van aankoop, dus niet de afleveringsdatum (of datum kenteken).

Voor de MIA hanteert de overheid per kalenderjaar een zeker budget. Op enig moment in het jaar kan dat budget verbruikt zijn. Dat krijgt doorgaans publiciteit. Voor investeringen in de rest van het lopende jaar vervalt dan het recht op MIA.

Daarnaast bestaat voor deze auto’s recht op de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) van maximaal 28 procent. Deze aftrekpost kent geen beperkt budget en ook geen aanmelding.

Voor elektrisch aangedreven auto’s met een CO2-uitstoot per kilometer van minder dan 50 gram geldt momenteel een 0% bijtelling. Daarvoor bedraagt de MIA geen 13,5 maar 36%

Delen