Notulen ALV online

vvaa / besproken in de Algemene Ledenvergadering

Op 20 juni 2023 vond de jaarlijkse ALV van Vereniging VvAA plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn alle adviezen van de ledenraad overgenomen, is er decharge verleent aan het bestuur voor het in 2022 gevoerde beleid en is het Verenigingsbeleid van 2023 besproken, waaronder de verbreding van Zin in Zorg, de (Ont)Regelmonitor van najaar 2023 en het onderzoek naar het verbeteren van de relatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

Ook is er een korte update gegeven over het 100-jarig jubileum in 2024. Er is besloten om de contributie per 1 januari 2024 niet te verhogen. De bestuurstermijn van voorzitter Willem Veerman (huisarts) is met één jaar verlengd en Brigitte Cornelissen (dierenarts) is herbenoemd. De conceptnotulen van deze 106e ALV staan op vvaa.nl/alv.

Delen