Fraudeplegers opgelet!

Het is oppassen geblazen voor studenten die ten onrechte een beurs voor uitwonenden ontvangen. De komende tijd gaat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 500 studenten controleren op fraude met studiefinanciering.

 

 

Een beurs voor uitwonende studenten ligt jaarlijks ongeveer 2000 euro hoger dan een beurs voor studenten die thuis wonen. Dit verschil zou fraude in de hand kunnen werken. Zo zou er in 2011 tussen de 40 en 50 miljoen euro onterecht aan beurzen voor uitwonenden zijn uitgekeerd. Sindsdien zijn de boetes voor fraude met studiefinanciering aanzienlijk opgehoogd. Een ‘betrapte’ student moet niet alleen het onterecht ontvangen bedrag helemaal terugbetalen, maar krijgt ook nog eens een boete van 50 procent van het te restitueren bedrag voor de kiezen. Wie daarna nogmaals in de fout gaat, kan het recht op studiefinanciering verliezen. Bovendien wordt in dat geval aangifte tegen de student gedaan.

Delen