Over de grens

Check onderstaande foto uit Arts en Auto Student. Daar zie je een stukje van het door Nijmeegse studenten bedachte en gebouwde Prutswerkmuseum. Tijdens deze pop-up-expo deelden jongeren onder meer hun slechte eigenschappen door balletjes in glazen potten te gooien. Zoals je kunt zien, zit de pot linksonder bijna vol. De pot waarop staat: slecht in grenzen aangeven.

Beeld Meike van Wuijtswinkel | Beeld: Meike van Wuijtswinkel

Dat komt deze maand in Arts en Auto op verschillende manieren aan de orde. Zo lees je in dit studentennummer over het toenemende drugsgebruik onder studenten sinds corona: wanneer een pilletje een probleem wordt en wat jij kunt doen als je iemand in je omgeving steeds vaker over zijn of haar grenzen ziet gaan.

En over grenzen gesproken: op artsenauto.nl/nadruk-op-leren vind je een inter­view met Christa Boer, vicedecaan onderwijs van het Amsterdam UMC, locatie VU. Zij introduceerde in 2019 de app #zouikwatzeggen om grensoverschrijdend gedrag uit te bannen. Dat heeft ertoe geleid dat studenten steeds vaker melding doen van pestgedrag, misplaatste grappen en discriminatie én dat ze steeds vaker, soms met hulp van mede­studenten, zelf het gesprek durven aan te gaan met degene die dat gedrag vertoont.

“Tegelijkertijd”, zegt Christa, “zijn er nog steeds veel studenten die in de kroeg een weerwoord zouden hebben, maar bij eenzelfde voorval in de opleidingsomgeving hun mond houden, uit angst voor een slechte beoordeling of consequenties voor de loopbaan.”

Vorig jaar haalde deze vicedecaan trouwens het landelijk nieuws met een ander initiatief. Ze schafte de cum laude-regeling af voor de master geneeskunde, onder meer om te voorkomen dat studenten over hun grenzen gaan: “Cum laude legt de nadruk op presteren in plaats van leren. Dat zorgt voor stress, terwijl studenten júist fouten moeten durven maken en daarop moeten reflecteren om zichzelf te verbeteren.”

Dat is een mooi advies, toch? Ik wens jullie een stressloze zomer toe, met alle ruimte voor het maken van fouten, zolang je maar niet over je eigen grenzen gaat.

Delen