Vette bike

In grote steden zorgen fatbikes en e-steps voor nogal wat overlast en onveilige situaties. Zo erg is het in het Drentse dorp waar ik woon niet, maar ook bij ons in de straat komen steeds vaker kinderen op hoge snelheid voorbij, zonder dat hun benen inspanning hoeven te leveren. En wie nog wél zelf moet trappen, wordt vaak door een maatje voortgesleept.

Technologie brengt ons veel, maar zorgt er tegelijk voor (denk ook aan al het schermvermaak) dat kinderen en volwassenen minder bewegen, met alle gevolgen van dien. Daarom zijn er de afgelopen jaren allerlei akkoorden gesloten om een actiever leven en gezondere consumptie te stimuleren, waarbij van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in hun spreekkamers de leefstijl van patiënten ter sprake brengen.

Wie in de schulden zit, grijpt eerder naar alcohol dan naar kruidenthee

Op individueel niveau levert dat vast verbetering op, maar willen we dat het CBS over tien jaar met een positievere boodschap over het aantal burgers met overgewicht en obesitas komt, dan is vooral Den Haag aan zet. Want wat en hoeveel we eten en drinken en of we voldoende bewegen, wordt immers veel vaker bepaald door de omgeving en de omstandigheden waarin we leven dan door eigen rationele, weloverwogen keuzes. Wie laat zijn kind als enige zelf trappen als alle klasgenoten op een e-bike naar school gaan? En wie diep in de schulden of in de stress zit, grijpt eerder naar alcohol dan naar kruidenthee om aan de realiteit te ontsnappen.

Uiteindelijk zullen investeringen in bestaanszekerheid en gelijke ontwikkelkansen (ook) resulteren in een gezonder levende maatschappij. Maar dat duurt jaren. Laat de overheid daarom focussen op maatregelen die sneller in te voeren zijn en waar een signaal van uitgaat. Ik overzie vast alle haken en ogen niet, maar subsidieer groente en fruit voor scholen en voedselbanken. En stel een verbod in op elektrisch aangedreven voertuigen voor kinderen. Of verplicht in elk geval het gebruik van een helm.

Dat verlaagt niet alleen het risico op hersenletsel, maar leidt indirect mogelijk ook tot een revival van de zelf-trapfiets. Want met helm is zo’n bike toch minder vet.

Delen