Free Rider

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Zoals ik in een eerder blog  schreef, hangt er in de wachtkamer van mijn praktijk een overzicht van veel verschillende vergoedingen voor dezelfde logopedische zorg. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf het bedrag voor de behandeling. De ene komt uit op een zeer laag tarief, de ander iets hoger en nog enkele anderen houden rekening met de investeringen in kosten en tijd die aan ons vak verbonden zijn.  Er wordt vanuit gegaan dat ik alles registreer, voorbereid, nabespreek en overleg volgens de gangbare normen. En dat ik behandel volgens de nieuwste inzichten en ook scholing volg zoals al jaren blijkt uit de inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat dit alles helaas niet bij elke zorgverzekeraar verdisconteerd zit in het tarief, roept bij mij vragen op.

Betekent een lagere vergoeding dat ik voor de patiënten van die zorgverzekeraars andere zorg verleen? Mag het voor hen ietsje minder zijn? Minder betalen en dan dezelfde hoogwaardige behandeling krijgen als een patiënt waarvoor meer wordt betaald is oneerlijk. Ik kan alleen cursussen volgen en investeren in materiaal en tijd door de opbrengsten van rechtvaardige tarieven.  Er wordt echter vanuit gegaan dat uit oogpunt van ethiek ik geen verschil zal maken in behandeling. Dit wordt wel eens bestempeld als ‘Free Rider’ gedrag van zorgverzekeraars.

Wanneer een tariefaanbod van een zorgverzekeraar zeer laag is, ga ik daarover in gesprek. Mijn mogelijkheden hiervoor zijn echter gering en ik kan dan onder protest akkoord gaan of het contract niet tekenen. Dit laatste heeft grote impact op onze patiënten. Wat men dan vergoed krijgt kan 80 procent zijn van een marktconform tarief of misschien na wijzigen van artikel 13 wel 70, 60 of zelfs 0 procent. Wat moet de patiënt dan zelf nog betalen of draai ik voor die lasten op? Ik las laatst dat de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland zei dat bij vergoedingen van 80 procent de zorgverlener gewoon zelf wat bijlegde.

Men denkt verzekerd te zijn voor zorg. Toch zeker voor basiszorg. Hierbij komt men dan vaak bedrogen uit. De voorlichting van verschillende zorgverzekeraars over wat er onder de polis valt is vorig jaar erg slecht gebleken. Dat de contractaanbiedingen snel zullen komen dit jaar geloof ik wel. Daar is genoeg op gehamerd. Dat er dan een lijst komt met behandelaars die volgens de website van die verzekeraar goede zorg leveren, zegt niets over die er niet op staan op grond van een slecht aanbod. Ik vraag me ook af hoe iemand al kan weten of er komend jaar sprake zal zijn van een  hersenbloeding, stembandknobbeltjes of een slikprobleem waarvoor logopedie nodig zal zijn?

Indien het tariefaanbod van de verzekeraar niet getuigt van kwaliteit, zal ik de zorg aanpassen. Men gaat er misschien vanuit dat een zorgverlener dat niet waagt, maar eens is de maat vol… En wie is er nu onethisch?

16 Reacties Reageer zelf

 1. Danny Kleinman
  Geplaatst op 24 april 2014 om 23:15 | Permalink

  Is het onethisch als ik patiënten van de beter betalende zorgverzekeraar X gewoon 30 minuten inplan en patiënten van de slechter betalende zorgverzekeraar Y slechts 25 minuten inplan?
  Patiënten van beide zorgverzekeraars krijgen kwalitatief dezelfde zorg, alleen de patiënten van zorgverzekeraar Y hebben een zitting extra nodig (o.a. om alle adviezen en oefeningen uitgelegd te krijgen).

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 25 april 2014 om 00:02 | Permalink

  Dank voor reactie. Laat door voorbeelden dit probleem over Free Rider gedrag van zorgverzekeraars maar een ‘gezicht’ krijgen. De consequenties van een bepaalde vorm van contracteren kunnen niet uitblijven. Patiënten mogen weten wat hun verzekeraar over heeft voor hen. Wel of niet investeren in kwaliteit is ook een vorm van kwaliteitsbeleid van een verzekeraar. Er rust al genoeg verantwoording op onze schouders en we dragen het risico van o.a. verzuim alleen. We zijn samen verantwoordelijk voor goede en zuinige zorg. We beseffen de kosten van de zorg zeer zeker net als we de kosten en tijdsinvestering van praktijkvoering en scholing kennen. Het moet niet zo zijn dat we uit ethisch oogpunt menen dat we maximale zorg moeten leveren voor minimale bekostiging. Dat een zorgverlener goede zorg wil verlenen voor zijn patiënten is de belangrijkste drijfveer. Daar hebben we veel voor over. Wij willen geen verschil maken. De verzekeraars doen dat wel. Dat mag ook voor de klanten duidelijk zijn of vindt u van niet?

 3. Alberts
  Geplaatst op 25 april 2014 om 09:47 | Permalink

  Is het onethisch dat ik Achmea verzekerden langer op de wachtlijst laat staan en VGZ verzekerden voorrang geef omdat Achmea niet de 2014 NZA tarieven in de GGZ wil betalen?

 4. Menzis
  Geplaatst op 25 april 2014 om 10:20 | Permalink

  Goedemorgen,

  Zoals eerder vanochtend getweet:

  Op verzoek van Roger van Boxtel een reactie. Blog gelezen en begrip voor situatie. Wij werken aan een structurele oplossing met uw beroepsorganisatie NVLF en de zorgmakelaar.

  Met vriendelijke groet,

  Antina van der Veen
  Menzis

 5. Annelies Hes
  Geplaatst op 25 april 2014 om 19:33 | Permalink

  Beste Antina,

  De brief die wij per email hebben gekregen gisteren getuigt daar niet van. Van dat er aan een structurele oplossing wordt gewerkt. Per 1 juli, wordt door Menzis aangekondigd aan logopedisten die in 2014 geen contract hebben met Menzis , zullen behandelingen die al liepen in 2013, aan de patiënt niet meer betaald worden voor het volle tarief dat de logopedist declareert. Uiteraard declareert de logopedist zonder contract het max. NZa tarief € 38,03 bij de patient. Dat recht heeft de logopedist zonder contract. Het kostenonderzoek door de NZa heeft onomstotelijk bewezen dat logopedisten dat bedrag per behandeling nodig hebben om hun praktijk draaiend te kunnen houden en aan de hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen, middels investeringen. Patienten die sinds 2013 in behandeling zijn bij een logopedist die in 2013 wel, maar in 2014 geen contract heeft met Menzis, krijgen van Menzis dat bedrag 38,03 vergoed. Maar daar gaat Menzis mee stoppen per 1 juli a.s. Per 1 juli a.s. zal de patiënt nog maar 29 euro nog wat vergoed krijgen per behandeling bij een niet gecontracteerde logopedist. En wat staat er nu in de mail: dat Menzis verwacht dat de logopedist de client niet het max tarief gaat berekenen, dat de logopedist de patiënt niet voor hoge kosten gaat stellen. Dat zou dan niet mogen vanwege de nawerking van de contracten van 2013.
  Wat een onzin.
  Wat had Menzis nou gedacht. Die zorgverleners, die aardige sociale logopedisten, gaan per behandeling wel zelf 9 euro bijleggen? Sorry Menzis, wat een lulkoek! (Excusez le mot). Wij logopedisten zijn niet verantwoordelijk voor de regels en daden van Menzis. Los het even lekker zelf op met jullie verzekerden! Ik, logopedist,ga geen cent inleveren op het feit dat jullie de regels en vergoeding veranderen. Als jullie bang zijn verzekerden te verliezen moeten jullie maar iets anders bedenken om ze binnen te houden. Maar niet via de via de logopedistenportemonnee!

 6. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 25 april 2014 om 20:05 | Permalink

  De gemoederen beginnen wat op te lopen. Ik hoop dat ieder zich vrij voelt om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Het open leggen van zaken waar tegen aan wordt gelopen geeft misschien voor andere partijen meer duidelijkheid. Graag nodig ik dus ieder uit zijn of haar mening te geven. Misschien dat de mening van de patiënt, die we zelf misschien soms ook zijn, nog extra betrokken kan worden in het geheel.

 7. Dick
  Geplaatst op 26 april 2014 om 16:17 | Permalink

  Ik ben geen logopedist, maar hebben jullie geen branche vereniging, of iets dergelijks? Deze kan normale prijzen voor jullie bedingen bij de desbetreffende zorgverzekeraars, in plaats van dat jullie deze discussie per logopedist voeren?l

 8. Annelies Hes
  Geplaatst op 26 april 2014 om 21:24 | Permalink

  Beste Dienie, de gemoederen lopen wat mij betreft niet hoog op hoor. Echter ik word getriggerd door wat Antina van der Veen van Menzis schrijft, precies op het moment dat we een brief van Menzis over de mail hebben gekregen met de inhoud zoals ik die hierboven beschreef. Het lijkt erg betrokken en vriendelijk van Menzis wat deze dame hierboven schrijft. Ja natuurlijk, dit is een publiek debat en dan wil je goed overkomen. Niets is minder waar. Zij strooit het publiek zand in de ogen. Ik wil de brief van Menzis die we op de mail kregen best plaatsen hier. Vooralsnog heb ik m doorgestuurd naar een advocaat.
  Overigens, Dick, onze branchevereniging doet zeer haar best voor ons, maar over tarieven mag van de ACM niet onderhandeld worden voor de hele beroepsgroep (prijsafspraken/kartelvorming), de branchevereniging heeft wel (met ontzettend veel moeite) voor elkaar gekregen dat er een kostenonderzoek is gedaan door de NZa in 2011, waarmee is komen vast te staan dat de logopedisten sinds 1988 zwaar onderbetaald zijn en er een tariefstijging moest komen van 25-30%. Dit is door de minister goedgekeurd en door de NZa alszodanig berekend en vastgesteld, waarna de 4 grote zorgverzekeraars en 2 kleinere dit aan hun laars hebben gelapt en wij in 2014 werken voor het tarief van 2012. Individuele logopedisten of praktijken, of groepen maken geen schijn van kans zelf te onderhandelen met de grote zorgverzekeraars. Die willen niet praten. Met onze rug tegen de muur, tekenen bij het kruisje, of niet en failliet gaan. Dat is het basically. Een schandalige email van Menzis deze week. In dezelfde week bovenstaande brief van mevr Antina Vd Veen, dat is olie op het vuur.

 9. Alberts
  Geplaatst op 27 april 2014 om 14:14 | Permalink

  Mijn ervaring als vrijgevestigd klinisch psycholoog- psychotherapeut zijn overeenkomstig wat ik hierboven lees over logopedisten. Ook in de GGZ geldt dat de NZA tarieven van 2014 door een aantal verzekeraars (Achmea, DSW) niet betaald worden. Menzis rekent terug naar een maximaal uurtarief, en betalen dus feitelijk niet eens de door de NZA vastgestelde DBC’s tarieven maar een uurtarief naar eigen inzicht. Zonder enige vorm van overleg.

  Sowieso worden NZA tarieven, dus onafhankelijk op kostprijs vastgesteld door een overheidsorgaan, nooit volledig betaald. De contracten die verzekeraars sinds een paar jaar aanbieden varieren van 70-95%. Enkel bij VGZ was het in 2013 mogelijk om 100% NZA tarief te halen, maar dan wel door middel van extra investeringen in klanttevredenheidsonderzoek, en die kosten zijn weer niet meegenomen in een NZA tarief. Dus feitelijk ook hier onderbetaling. Ook voor de GGZ geldt dat volgens de ACM niet als groep onderhandeld mag worden. Maar samen optrekkende verzekeraars doen dat allang, los van de onderhandelingsmacht die 100% bij hen ligt.

 10. Jaap Uithof
  Geplaatst op 28 april 2014 om 00:04 | Permalink

  Het is bij vrijwel alle beroepsgroepen hetzelfde, misschien met uitzondering van de huisartsen.
  Ofwel een steeds lager tarief, of geen contract. Als “worst” zijn er dan vaak wel pluscontracten die een iets hoger tarief betalen (waarmee de extra investeringen vaak niet eens worden gedekt). Een apotheek keten heeft er al bewust voor gekozen geen pluscontracten met te tekenen.
  En ook ik herken het beeld dat aan de verzekerde onvoldoende duidelijk is waar hij recht op heeft. De aloude gedachte dat men “er” recht op heeft (waarbij “er’ staat voor alles) leeft nog breed, en in plaats van de verzekerde rechtstreeks in te lichten stuurt de zvz de zorgverlener een minimaal aantal foldertjes. Zodat de zorgverlener ook meteen onbezoldigd medewerker klantenservice wordt.

 11. Annelies Hes
  Geplaatst op 29 april 2014 om 19:22 | Permalink

  Zeer veel onduidelijkheid bij ons, logopedisten, over de vergoedingen voor onze cliënten. Deze week gebeld door Menzis omdat een client had geklaagd dat niet duidelijk was voor aanvang van de behandeling dat we geen contract hebben met Menzis. Het staat op onze website, we zeggen het bij het checken van de verzekeringsgegevens. Moeten we de client echt pamperen? Had ik niet een paar jaar geleden een symposium over ‘het heft uit handen’ oftewel de verantwoordelijkheid daar laten waar die hoort, namelijk bij de client?! Tot hoever gaat dit nog? Dat wij, 1ste lijns zorgverleners, verantwoordelijk worden gesteld voor de ondoorzichtigheid van de zorgverzekeraars met hun eenmiljoen labels, tweemiljoen verzekeringpaketten enz. ??!! Ik weiger de shit op te ruimen van de chaos in de zorgverzekeringen. Elke telefonist zegt iets anders, als een client belt voor info over logopedie vergoeding. Belt dezelfde client 4x, krijgt ie 4x een ander antwoord. Niet mijn verantwoordelijkheid. Ik voldoe aan de eisen.

 12. Danny Kleinman
  Geplaatst op 29 april 2014 om 21:42 | Permalink

  Logopedie, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, GGZ…… Overal hetzelfde verhaal. Allemaal voor een schijntje dansen naar de pijpen van de machtsmisbruikende zorgverzekeraars en onze faal-minister Schippers.

 13. Annelies Hes
  Geplaatst op 30 april 2014 om 18:41 | Permalink

  Wat ik niet begrijp: als artikel 13 wordt afgeschaft, en niet gecontracteerde zorg niet meer wordt vergoed, valt een 1ste lijns zorgverlener zonder contract om en blijven alleen gecontracteerde zorgverleners over. Waar blijft dan het principe van marktwerking dat zo heilig is voor onze minister? En waar blijft dan de kwaliteit van de zorgverlener?? Gecontracteerd zijn betekent immers niet automatisch kwaliteit leveren! Integendeel: bij de logopedisten geldt dit jaar in ieder geval : geen contract betekent dat je het max. NZa tarief in rekening kunt brengen (bijna 25% meer dan wat de grote zorgverzekeraars vergoeden!), waarvan is vastgesteld door de NZa dat een logopedist dat nodig heeft om de praktijk draaiende te houden! Geen contract betekent dat de patient helaas moet bijbetalen, maar het verschil tussen max. NZa tarief (38,03 euro) en zorgverzekeraarstarief (29,22 euro; niveau 2012) is zo groot dat de logopedist zonder contract veel meer kwaliteit kan leveren, omdat voldoende geld overblijft voor bij- en nascholing, automatisering updating en materiaal aanschaf.
  Afschaffing v artikel 13 betekent vlgs mij teloor gaan van kwaliteit en marktwerking. Ik snap de minister niet. Het gaat alleen maar om geld. Helemaal niet om kwaliteit en marktwerking. Wil ze dat nou niet zien?

 14. Alberts
  Geplaatst op 30 april 2014 om 19:26 | Permalink

  Natuurlijk gaat het niet om marktwerking, dat is slechts een label. In feite is het beleid een vorm van budgettering met inkoopmacht bij de ZV.
  In de GGZ is in contracten vastgelegd dat je naast het door de ZV betaalde percentage van het NZA tarief, de patient geen extra rekening mag sturen om aan die 100% te komen. Je mag ook geen verzekerden met restitutiepolis behandelen wanneer je omzetplafond bereikt is. De restitutiepolis is daarmee nu feitelijk al een wassen neus voor veel verzekerden.
  Afschaffen art 13 zal erop uitdraaien dat ZV het percentage betaald NZA tarief nog verder gaan knijpen. Als het doorgaat wordt het Geen contract = geen patienten; wel contract = laag tarief en plafond én voldoen aan onzinnige voorwaarden waarvan een partij die zelf geen ter zake opgeleid professional is ideeen van ‘kwaliteit’ gaat opleggen aan professionals.
  U ook al aan het orienteren op omscholen?

 15. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 3 mei 2014 om 18:15 | Permalink

  Dank voor reacties. Ook via LinkedIn en twitter wordt veel gereageerd. Term free rider kwam ik voor het eerst tegen in een reactie op mijn blog ‘Tarievenlijst’, door ANH Jansen. In het document: Theorie en praktijk van menselijk gedrag in een solidair zorgstelsel,(2013) van Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, wordt het ook veel genoemd.

 16. Jurriën Wind
  Geplaatst op 6 mei 2014 om 15:14 | Permalink

  Wij huisartsen hebben ook met dit soort problematiek te maken.
  Wij declareren soms bij de zorgverzekeraar via het M&I-tarief (M&I staat voor ‘Modernisering en Innovatie’) en daar bestaan per zorgverzekeraar dan weer zeer wisselende tarieven voor. Soms zit er een tweetal tientjes verschil in beloning voor het uitvoeren van een verrichting (‘kleine chirurgie’) maar soms loopt dit op tot enkele honderden euro’s (‘sterilisatie van de man’). Ik snap die verschillen niet: het is alsof je – wonend in de Rozenstraat – 2 euro voor je brood betaalt. Woon je echter in de Margrietstraat, dan betaal je voor datzelfde brood bij dezelfde bakker 4 euro! Verhuizen lost hier alleen niks op……!