Free Rider

Zoals ik in een eerder blog  schreef, hangt er in de wachtkamer van mijn praktijk een overzicht van veel verschillende vergoedingen voor dezelfde logopedische zorg. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf het bedrag voor de behandeling. De ene komt uit op een zeer laag tarief, de ander iets hoger en nog enkele anderen houden rekening met de investeringen in kosten en tijd die aan ons vak verbonden zijn.  Er wordt vanuit gegaan dat ik alles registreer, voorbereid, nabespreek en overleg volgens de gangbare normen. En dat ik behandel volgens de nieuwste inzichten en ook scholing volg zoals al jaren blijkt uit de inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat dit alles helaas niet bij elke zorgverzekeraar verdisconteerd zit in het tarief, roept bij mij vragen op.

Betekent een lagere vergoeding dat ik voor de patiënten van die zorgverzekeraars andere zorg verleen? Mag het voor hen ietsje minder zijn? Minder betalen en dan dezelfde hoogwaardige behandeling krijgen als een patiënt waarvoor meer wordt betaald is oneerlijk. Ik kan alleen cursussen volgen en investeren in materiaal en tijd door de opbrengsten van rechtvaardige tarieven.  Er wordt echter vanuit gegaan dat uit oogpunt van ethiek ik geen verschil zal maken in behandeling. Dit wordt wel eens bestempeld als ‘Free Rider’ gedrag van zorgverzekeraars.

Wanneer een tariefaanbod van een zorgverzekeraar zeer laag is, ga ik daarover in gesprek. Mijn mogelijkheden hiervoor zijn echter gering en ik kan dan onder protest akkoord gaan of het contract niet tekenen. Dit laatste heeft grote impact op onze patiënten. Wat men dan vergoed krijgt kan 80 procent zijn van een marktconform tarief of misschien na wijzigen van artikel 13 wel 70, 60 of zelfs 0 procent. Wat moet de patiënt dan zelf nog betalen of draai ik voor die lasten op? Ik las laatst dat de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland zei dat bij vergoedingen van 80 procent de zorgverlener gewoon zelf wat bijlegde.

Men denkt verzekerd te zijn voor zorg. Toch zeker voor basiszorg. Hierbij komt men dan vaak bedrogen uit. De voorlichting van verschillende zorgverzekeraars over wat er onder de polis valt is vorig jaar erg slecht gebleken. Dat de contractaanbiedingen snel zullen komen dit jaar geloof ik wel. Daar is genoeg op gehamerd. Dat er dan een lijst komt met behandelaars die volgens de website van die verzekeraar goede zorg leveren, zegt niets over die er niet op staan op grond van een slecht aanbod. Ik vraag me ook af hoe iemand al kan weten of er komend jaar sprake zal zijn van een  hersenbloeding, stembandknobbeltjes of een slikprobleem waarvoor logopedie nodig zal zijn?

Indien het tariefaanbod van de verzekeraar niet getuigt van kwaliteit, zal ik de zorg aanpassen. Men gaat er misschien vanuit dat een zorgverlener dat niet waagt, maar eens is de maat vol… En wie is er nu onethisch?

Delen