Fusieperikelen

Het CDA krijgt razendsnel zijn zin met de boodschap uit zijn verkiezingsprogramma dat er een duidelijk onderscheid moet komen tussen regioziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon van de Reinier Haga Groep windt er geen doekjes om: het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer mag blijven bestaan, maar wel kleiner. “Dit is in lijn met de trend bij Nederlandse ziekenhuizen naar meer digitalisering, meer zorg op afstand en minder vastgoed”, zegt hij. Hij had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat het ziekenhuis zal fungeren als voorportaal van de volwaardige ziekenhuizen in de regio, maar zijn woordkeus klinkt beslist een stuk sympathieker. In ieder geval verhult die woordkeus niet dat LangeLand hier nadrukkelijk wordt gepositioneerd als zo’n regioziekenhuis.

‘Partijen kunnen altijd terugkeren op hun schreden als een fusie niet blijkt op te leveren wat ze ervan hadden gehoopt’

Dat het al jaren technisch failliete ziekenhuis nu weer in het nieuws komt, heeft alles te maken met de ontvlechting van de fusie van de Reinier Haga Groep. De boodschap die we hieruit kunnen leren, is dat fusies geen onomkeerbare weg zijn, en dat partijen nog altijd op hun schreden kunnen terugkeren als een fusie niet blijkt op te leveren wat ze ervan hadden gehoopt. Daarin schuilt een les waaruit wellicht in de komende jaren nog op een paar andere plaatsen lering kan worden getrokken. Het Laurentius Ziekenhuis trok zelfs al eerder de juiste conclusie, in relatie tot de voorgenomen fusie met VieCuri Medisch Centrum.

Martin van Rijn liet de opdracht tot defusie achter bij zijn afscheid als bestuurder van de Reinier Haga Groep. Bestuurder Ankie van Rossum van VieCuri Medisch Centrum stapt juist op omdat de fusie met Laurentius na jarenlang voorbereidend werk werd afgeblazen. Lastige dingen, fusies.

Delen