Geen risicovolle derivaten in de zorg

Minister Schippers van Volksgezondheid wil het gebruik van risicovolle derivaten in de zorg verbieden. Uit onderzoek door het Waarborgfonds voor de Zorgsector onder zorginstellingen blijkt dat 70 van de 378 (18,5 procent) onderzochte zorgconcerns derivaten gebruiken, meldt het ministerie van VWS.

 

Zowel in de curatieve als in de langdurige zorg worden deze constructies gebruikt. In het overgrote deel van deze gevallen is geen sprake van risicovolle derivaten. In vijf concrete gevallen is er wel sprake van zogenaamde bijstortverplichtingen, maar in deze gevallen zijn de risico’s volgens het Waarborgfonds voldoende ondervangen. Een aantal zorginstellingen in Nederland is niet aangesloten bij het Waarborgfonds. Over het gebruik van derivaten door deze instellingen kan daarom geen uitspraak worden gedaan.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Schippers aan dat bestuurders in de zorg verstanding omgaan met derivaten en de daaraan verbonden risico’s. Minister Schippers geeft verder in haar brief aan dat zij, in lijn met wat is afgesproken in het regeerakkoord, het gebruik van risicovolle derivaten in de zorg wil verbieden. Het kabinet zal de Kamer hierover begin 2013 verder informeren.

Lees hier de Kamerbrief over het gebruik van derivaten in de zorg (pdf).

Delen