Geld en regie

Dit korte verslag van Medisch Contact  van het Tweede Kamerdebat over de VWS-begroting schetst een mooi beeld van hoe rijp en groen de verschillende Kamerpartijen plukken uit wat zoal nodig is om de zorg beter of goedkoper te maken.

Henk van Gerven wil geld voor onderzoek naar de vraag of dure geneesmiddelen ook in lagere doseringen effectief zijn. Interessant. Carla Dik-Faber wil geld voor de opleiding tot arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde. Misschien eerst even zorgen dat we genoeg zorgpersoneel krijgen in eigen land? Liliane Ploumen wil dat farmaceuten verplicht worden inzicht te geven in de opbouw van hun geneesmiddelprijzen. Dat willen we allemaal wel. Blijf vooral hopen zou ik zeggen. Ploumen maakte verder duidelijk dat ze de oproep van de doktersassistenten had gelezen. Die snijdt ook hout, maar net als in de verzoeken van Van Gerven en Dik-Faber is de kern: geef geld.

VVD en CDA pleiten daar ook voor, maar dan langs een andere lijn: geld voor grootschalige benutting van bewezen zorgtoepassingen en eHealth. GroenLinks voegt daaraan toe dat het tijd wordt dat de minister daar zelf de regie op neemt, zodat succesvolle experimenten sneller kunnen worden opgeschaald. Voor de zomer van 2020 komt VWS met een contourennota. We weten nu al dat ze werk wil maken van de juiste zorg op de juiste plek en we weten ook dat daarvan tot nu toe ondanks de afgesloten hoofdlijnenakkoorden nog veel te weinig terechtkomt. Het ligt dus redelijk voor de hand dat we in die contourennota zullen lezen dat VWS inderdaad haar regierol zal versterken.

Delen