Gespreksopname

Sinds de komst van de nieuwe verloskundige Thea in de verloskundigenpraktijk van Anneke is de sfeer erop achteruitgegaan. De nieuwe verloskundige is kortaf, naar collega’s en naar patiënten. Enkele patiënten hebben hier zelfs over geklaagd.

Tekst: Heiko van Es

Vraag

Anneke heeft Thea hierop aangesproken en er is een verbetertraject gestart. Maar op enig moment krijgt Anneke een bericht via WhatsApp van Thea waarin zij buitengewoon onvriendelijk doet. Praktijkassistente Marjet heeft al vaker berichten via WhatsApp en e-mails ontvangen waarin Thea zich laatdunkend uitlaat over de praktijk. De druppel die de emmer doet overlopen, is een bericht op de Facebookpagina van Thea waarin zij negatief over de praktijk schrijft.

Anneke spreekt Thea hierop aan en deelt haar besluit mee om een ontslagprocedure te starten. Thea wordt in dit gesprek erg boos en ook Anneke verliest even haar geduld. Er ontstaat een woordenwisseling waarbij Anneke Thea een ‘naar mens’ noemt. Wanneer de zaak voor de rechter komt, blijkt dat Thea dit gesprek heeft opgenomen.

Anneke vraagt zich af of dat zomaar mag en ook of de opname als bewijs kan dienen in de ontslagprocedure. Verder wil ze weten of ze namens de verloskundigenpraktijk de door Thea verstuurde WhatsApp- en e-mailberichten en het Facebookbericht als bewijs kan inbrengen?

Antwoord

Heiko van Es

Heiko van Es is jurist bij VvAA Rechtsbijstand

Binnen de arbeidsrechtpraktijk bij VvAA komen regelmatig vragen binnen van zowel werkgevers als werknemers over het opnemen van gesprekken en in hoeverre de opnames als bewijs mogen worden gebruikt. Men denkt vaak dat dit alleen mag met toestemming van de andere gesprekspartij. Maar in beginsel mag iedereen een gesprek opnemen waaraan hij of zij deelnemer is. En in een eventuele gerechtelijke procedure mag de rechter dat ook als bewijs zien. Pas als er sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van de ander, kan er sprake zijn van een overschrijding. Dit is bijvoorbeeld het geval als het opgenomen gesprek wordt verspreid onder derden, waardoor de privacy van de gesprekspartner wordt aangetast.

In beginsel mag iedereen een gesprek waaraan hij of zij deelneemt, opnemen

Als arbeidsrechtjuristen adviseren wij zowel werkgevers als werknemers dan ook er bedacht op te zijn dat gesprekken mogelijk worden opgenomen. Weeg uw woorden dus altijd zorgvuldig. Datzelfde geldt overigens voor alle e-mail-, Whats-App- en Facebook-berichten. Ook bij het versturen van die berichten raden wij u aan alert te zijn. Een bericht via WhatsApp of op Facebook is minder vrijblijvend dan u denkt en zo’n bericht kan achteraf vaak niet meer worden verwijderd.

Daarnaast kunnen uiteraard alle schriftelijke stukken (zoals overeenkomsten, gespreksverslagen, brieven en andersoortige berichten) als bewijs dienen. Ook derden kunnen bewijs leveren door verklaringen. Denk in deze specifieke casus bijvoorbeeld aan de verloskundigen en praktijkassistenten van de praktijk, maar ook aan de klachten die de patiënten tegen Thea hebben ingediend. Houd er daarbij wel rekening mee dat de klachten niet tot de patiënten herleidbaar zijn waar het informatie uit hun medische dossiers betreft. Ten slotte bestaat in bijzondere gevallen de mogelijkheid dat vertrouwelijke gegevens onder geheimhouding aan de rechtbank kunnen worden voorgelegd.

m.m.v Miriam Ruijters, jurist bij VvAA Rechtsbijstand

 

Delen