Graag een beter verhaal

Ronald Mann heeft gelijk: onze gezondheidszorg was totaal niet voorbereid op ‘virale calamiteiten’. In een discussiestuk op www.nlbeter.nl somt hij op tot welke ellende dat heeft geleid. En hij concludeert: met dank aan het zorgstelsel.

Echt? Nee, flagrante onzin. Nederland is niet bepaald het enige land dat is getroffen door het virus, en andere landen hebben zeker niet allemaal hetzelfde zorgstelsel als wij. Wel werden ze zonder uitzondering door het coronavirus overvallen.

Was het verbazingwekkend dat de overheid bij het ontstaan van de crisis de regie pakte, zoals Mann stelt? Was het logischer geweest als de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen dit hadden gedaan, die er ‘dankzij gereguleerde marktwerking’ goed op voorbereid waren? Natuurlijk niet. Het ging niet alleen om ziekenhuiszorg, maar ook om openbare gezondheidszorg en openbare orde. De zorgverzekeraars en de ziekenhuizen hebben niet de macht om de maatregelen af te dwingen die een overheid wel kan afdwingen in een crisissituatie, zoals de intelligente lockdown. In de Verenigde Staten is het helaas zo dat de baas van het land gaat golfen als zich een crisis voordoet. Maar in een beschaafd land als Nederland neemt de overheid haar rol. Daar is ze voor.

In een beschaafd land als Nederland neemt de overheid haar rol

Als Mann namens zijn partij NLBeter ons zorgstelsel ter discussie wil stellen, dan is dat zijn volste recht. Prima dat het debat over marktwerking in de zorg openligt. En prachtig ook om jongeren op school al te onderwijzen over gezond leven, voedsel, preventie en zingeving, zoals hij voorstelt. Al kan dat in het huidige stelsel net zo goed. Maar als je het zó belangrijk vindt om aan te tonen dat ons stelsel bezig is te bezwijken en dus moet worden vervangen door een ander, moet je toch echt met een beter verhaal komen.

Delen