Het gaat niet om 12 november

De rituele dans over de zorgpremie is weer in full swing. Eerst hadden we econoom Wim Groot, die zeker dacht te weten dat we in 2021 € 11,66 per maand meer kwijt zouden zijn dan nu. Daarna volgden ‘Haagse bronnen’ die aan de media lieten weten dat het allemaal wel meeviel en dat de verhoging beperkt blijft tot € 5,- per maand.

En nu komt Independer met de nuchtere mededeling dat er eigenlijk nog niet zo veel over te vertellen valt. Enerzijds omdat het afhangt van ‘verschillende factoren’ (ontwikkelingen in het basispakket, de mate waarin de zorgverzekeraars hun reserves inzetten). En anderzijds omdat voorspellingen over de ontwikkeling van de zorgpremie nu eenmaal altijd koffiedik kijken zijn tot 12 november, de uiterste datum waarop de zorgverzekeraars hun premies bekend moeten maken. En zoals Independer terecht stelt – en we ook al jarenlang weten – hebben de zorgverzekeraars het recht om daarin hun eigen keuzes te maken.

Voorspellen ontwikkeling van de zorgpremie blijft koffiedik kijken

Interessant is dat Independer één factor onvermeld laat die van invloed is op hoe de zorgpremie zich ontwikkelt: ons gedrag als patiënt. En in het verlengde daarvan: de informatie die de patiënt krijgt aangereikt over zijn mogelijkheden voor behandeling óf het uitstellen daarvan óf het ervan afzien. We weten dat patiënten die goed geïnformeerd worden over hun opties minder vaak kiezen voor de maximale behandeling, maar juist de keuze maken die op dat moment in hun leven het best bij ze past. Een minder belastende behandeling bijvoorbeeld die meer ruimte laat voor kwaliteit van leven. Of afzien van behandeling om nog met naasten te kunnen genieten van de resterende tijd van leven. Keuzes die niets met 12 november te maken hebben, maar die wel van veel grotere waarde zijn dan die paar euro op korte termijn.

Delen