Het goede voorbeeld

Vooruitkijkend naar 2023 zie ik dat in de zorg nog veel zelfde issues leven als in de jaren ervoor. Veelal lijken zorgverzekeraars tegenover zorgaanbieders te staan in plaats van ernaast. En de informatie over het kiezen van zorg of de juiste polis is nog steeds onduidelijk. Nu wordt zelfs getornd aan de vrije artsenkeuze en wachtlijsten lopen op, net als de aanrijtijd van ambulances. Zijn er dan geen goede voorbeelden te vinden?

‘Soms lijkt de werkweek buiten de zorg wel erg kort’

Jazeker, de zorg in Nederland is van goede kwaliteit. En de kwaliteitsregistratie in de zorg is van een hoog niveau. Er worden vele uren gedraaid om zorg te verlenen aan jong en oud. Zorgverzekeraars kijken naar kosten, maar gaan er verschillend mee om. Ze worden vaak als één groep beschouwd, maar er zijn zeker verschillen. Sommigen ontwikkelen mooie samenwerkingsprojecten met zorgaanbieders. Helaas zien we ook dat regels uit contracten voor de zorgverzekeraar zelf niet gelden. Dit schept wantrouwen. Het zou beter zijn als de zorgverzekeraar het goede voorbeeld gaf. Met transparantie over berekeningen van tarieven en snelle beantwoording van vragen. Soms lijkt de werkweek buiten de zorg wel erg kort.

Het feit dat elke zorgverzekeraar nog steeds zijn eigen beleid voert, kost veel tijd die niet naar zorg gaat. Ieder bepaalt voor zich de behandelindex, tevredenheidslijst, openstelling en inkoop van prestaties. Er zijn voorbeelden van reële contracten, maar meerdere zijn te scherp opgesteld. Wie de lijst van vergoedingen in de apotheek heeft bekeken, ziet dat er geen eenheid is. Geef het goede voorbeeld van samenwerking zoals in coronatijd ook kon. Bij het opsporen van fraude wordt gelukkig inmiddels samengewerkt. Voorheen waren het veelal journalisten die ergens bovenop zaten.

‘Iedereen weet hoe het afloopt met goede voornemens’

Als zorgverleners mogen we kritisch naar elkaar zijn en naar de zorgvraag van patiënten. Wanneer begin je een behandeling en wanneer is de grens bereikt? Er zijn stoornissen waarvoor een lang traject nodig is. Dat kost veel energie van patiënt en zorgverlener. Soms volstaat een kort traject of blijkt na onderzoek dat de patiënt ook met adviezen geholpen is. Durf dit te bespreken met elkaar.

Vanuit het ministerie van VWS missen we het goede voorbeeld van het omgaan met signalen. Er wordt veelal aan voorbijgegaan. Het geloof in een goede afloop van afspraken, zoals die in het Integraal Zorgakkoord zijn geformuleerd, is er, maar dit is te voorbarig. Iedereen weet hoe het afloopt met goede voornemens. Je kunt vaak het jaar erop dezelfde nastreven.

Delen